เอกอัครราชทูตประจำสาธารณรัฐประชาชนจีน บรรยายให้คณะอาจารย์ และนายทหารนักเรียนหลักสูตรโรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ รุ่นที่ 75

เอกอัครราชทูตประจำสาธารณรัฐประชาชนจีน บรรยายให้คณะอาจารย์ และนายทหารนักเรียนหลักสูตรโรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ รุ่นที่ 75

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2558 เวลา 11.00-12.00 น. นายธีรกุล นิยม เอกอัครราชทูต ประจำสาธารณรัฐประชาชนจีน ให้ พล.ร.ต. ธีระพงษ์ มูลละ รองเจ้ากรมยุทธศึกษา และคณะอาจารย์และนายทหารนักเรียน หลักสูตรโรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ รุ่นที่ 75 เข้าพบ ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต โดยมีพันเอกนพปฎล กุลจรรยาวิวัฒน์ ผู้ช่วยทูตทหารบกและรักษาการผู้ช่วยทูตทหาร นาวาเอกไพศาล ชะโนภาษ ผู้ช่วยทูตทหารเรือ นาวาอากาศเอกสุระ ไชโย ผู้ช่วยทูตทหารอากาศ และพันเอกเอื้อชาติ หนุนภักดี รองผู้ช่วยทูตทหารบกและรักษาการรองผู้ช่วยทูตทหาร ร่วมต้อนรับคณะ

เอกอัครราชทูต ฯ ได้บรรยายสรุปภาพรวมพัฒนาการณ์การเมืองและเศรษฐกิจจีนในช่วงที่ผ่านมา โดยเน้นการเปิดประชุมใหญ่ “สองสภาฯ” จีน ได้แก่ สภาประชาชนแห่งชาติจีน (National People’s Congress-NPC) และสภาที่ปรึกษาการเมืองแห่งชาติจีน (Chinese People’s Political Consultative Conference-CPPCC) เมื่อวันที่ 3 และ 5 มีนาคม 2558 ตามลำดับ โดยผู้นำจีนจะนำเสนอรายงานการดำเนินงานของรัฐบาลประจำปี และแผนการปฎิบัติงานในอนาคต และเห็นว่า กรอบแนวคิดสำคัญของการประชุมครั้งนี้ คือหลักทฤษฎีการเมืองใหม่ “สี่ด้านถ้วนทั่ว” (Four comprehensive) ของประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ได้แก่ สร้างสังคมมีกินแบบพอเพียง ลงลึกการปฏิรูป ปกครองประเทศตามหลักนิติรัฐ และเข้มงวดวินัยพรรคคอมมิวนิสต์ ฯ อันถือเป็นนโยบายที่มีนัยเชิงสำคัญทางการบริหารภายใต้แกนนำของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง

นอกจากนี้ เอกอัครราชทูต ฯ ยังได้บรรยายสรุปเรื่อง นโยบายต่างประเทศของจีน อาทิ นโยบายเชิงรุกของจีนในเวทีระหว่างประเทศ และการส่งเสริมเส้นทางสายไหมในศตวรรษที่ 21 และความสัมพันธ์ไทย-จีน ซึ่งในช่วงที่ผ่านมา มีความใกล้ชิดและแน่นแฟ้นมากขึ้นเป็นลำดับ และปีนี้ เป็นปีครบรอบ 40 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูต ไทย-จีน จะมีโอกาสที่เฉลิมฉลองโครงการสำคัญที่หลากหลาย อาทิ การแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูง และเริ่มต้นโครงการความร่วมมือต่างๆ เช่น โครงการรถไฟ ซึ่งถือว่าเป็นโครงการหุ่นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญ

หลังจากนั้น นาวาเอกไพศาล ชะโนภาษ ผู้ช่วยทูตทหารเรือ ได้บรรยายสรุปเกี่ยวกับกองทัพเรือจีน และความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพเรือไทย-จีน ในตอนท้าย เอกอัครราชทูต ฯ และเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต ฯ ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคณะ

SHARE