เอกอัครราชทูตประจำสาธารณรัฐประชาชนจีนให้สัมภาษณ์รายการโทรทัศน์ Phoenix Satellite TV ของฮ่องกง

เอกอัครราชทูตประจำสาธารณรัฐประชาชนจีนให้สัมภาษณ์รายการโทรทัศน์ Phoenix Satellite TV ของฮ่องกง

      เมื่อวันที่ 7 พ.ย. 56 นายวิบูลย์ คูสกุล เอกอัครราชทูตประจำสาธารณรัฐประชาชนจีน ให้สัมภาษณ์นาย Anthony Yuen พิธีกรและนักจัดรายการโทรทัศน์ของสถานีโทรทัศน์ Phoenix Satellite TV ของฮ่องกง ที่ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ

      นาย Anthony ได้สัมภาษณ์เอกอัครราชทูตฯ ด้วยภาษาจีนเป็นเวลาประมาณ 45 นาที ในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ คสพ. ไทย – จีน โดยเอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวย้ำถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระราชวงศ์ทุกพระองค์ที่ทรงมีต่อความสัมพันธ์ไทย-จีน โดยทรงให้ความสำคัญกับการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศตลอดมา โดยเฉพาะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ซึ่งทรงเสด็จฯ เยือนจีนเป็นประจำทุกปี

      นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตฯ ยังได้กล่าวถึงประเด็นอื่น ๆ อาทิ ความประทับใจที่มีต่อพัฒนาการของจีนในช่วงที่ผ่านมา ความสนใจของเยาวชนจีนในปัจจุบันที่มีต่อประเทศไทยในด้านวัฒนธรรม ทั้งดนตรี นักแสดง ละคร ภาพยนตร์ และการท่องเที่ยวของไทยมากขึ้น อีกทั้งผลการเยือนไทยของนายหลี่ เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรีจีน ในช่วงวันที่ 11 – 13 ตุลาคม 2556 ที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี และความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและด้านวัฒนธรรมระหว่างไทย – จีนด้วย

      การสัมภาษณ์ของเอกอัครราชทูตฯ จะถูกนำไปตัดต่อและแบ่งเป็น 2 ตอน เพื่อออกในรายการ Talk with World Leaders ทางสถานีโทรทัศน์ Phoenix Satellite TV ต่อไป

SHARE