เอกอัครราชทูตประจำสาธารณรัฐประชาชนจีนเปิดงานสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว การค้า และวัฒนธรรมไทย – จีน ที่เมืองเซี่ยเหมิน

เอกอัครราชทูตประจำสาธารณรัฐประชาชนจีนเปิดงานสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว การค้า และวัฒนธรรมไทย – จีน ที่เมืองเซี่ยเหมิน

      เมื่อวันที่ 10 – 11 ม.ค. 2557 นายวิบูลย์ คูสกุล เอกอัครราชทูตประจำสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้เดินทางเยือนเมืองเซี่ยเหมิน ตามคำเชิญของสมาคม World Peace Association เพื่อเข้าร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว การค้า และวัฒนธรรมไทย – จีน ที่โรงแรม Seaside International Hotel ณ เมืองเซี่ยเหมิน ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 11 ม.ค. 2557 ระหว่างเวลา 14.00 น. – 17.00 น. โดยมีแขกผู้มีเกียรติจากวิสาหกิจทั้งไทยและจีน หอการค้าและสมาคมต่าง ๆ ร่วมงานกว่า 300 คน

      ในการนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวสุนทรพจน์เปิดงานสัมมนาดังกล่าว โดยย้ำถึงความสัมพันธ์ไทย-จีนที่ใกล้ชิด ทั้งการแลกเปลี่ยนการเยือนในทุกระดับ โดยเฉพาะพระบรมวงศานุวงศ์ที่เสด็จเยือนจีนอย่างสม่ำเสมอ กระแสความนิยมของภาพยนตร์เรื่อง Lost in Thailand มีส่วนทำให้ประเทศไทยกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวอันดับต้นของนักท่องเที่ยวชาวจีน ซึ่งปีที่ผ่านมา ยอดทะลุกว่า 4 ล้านคน รวมทั้งความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนระหว่างสองประเทศที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ในตอนท้าย เอกอัครราชทูตฯ กล่าวว่า ประเทศไทยมีจุดเด่น ทั้งในด้านทำเลที่ตั้ง การมีเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง และนโยบายเปิดเสรี และไม่ว่าสถานการณ์ทางการเมืองจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร จะไม่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจเปิดของประเทศไทย ที่มีแรงงานจำนวนมาก และมีนโยบายสนับสนุนการลงทุนจากต่างประเทศ ทำให้ไทยเป็นประเทศที่น่าลงทุนมากที่สุดประเทศหนึ่ง โดยเฉพาะสำหรับจีน ซึ่งประสบการณ์ที่ผ่านมา เป็นเครื่องพิสูจน์ได้เป็นอย่างดี

      ก่อนหน้านี้ ในช่วงบ่ายของวันที่ 10 ม.ค. 2557 เอกอัครราชทูตฯ ได้ให้สัมภาษณ์นิตยสาร Haixi Shangjie เกี่ยวกับพัฒนาการและแนวโน้มของความร่วมมือด้านเศรษฐกิจไทย – จีน และกล่าวถึงความสัมพันธ์ด้านวัฒนธรรม ซึ่งเอกอัครราชทูตฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญในการส่งเสริมผ่านการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้สาธารณชนจีน โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ ซึ่งเป็นอนาคตของความสัมพันธ์ไทย – จีน ได้รู้จักและสัมผัสกับประเทศไทยมากขึ้น

      หลังจากนั้น เอกอัครราชทูตฯ ได้ให้สัมภาษณ์นิตยสาร Gaoqiu Rensheng ซึ่งเป็นนิตยสารเกี่ยวกับกีฬากอล์ฟ ในประเด็นเกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬากอล์ฟระหว่างสองประเทศ โดยเอกอัครราชทูตฯ ได้ตอกย้ำถึงศักยภาพของประเทศไทยที่มีความพร้อมและเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวและนักลงทุนจีนมาท่องเที่ยวและลงทุนในประเทศไทยในด้านดังกล่าว

      ต่อจากนั้น ในช่วงเช้าของวันที่ 11 ม.ค. 2557 เอกอัครราชทูตฯ ได้พบตัวแทนนักศึกษาไทยที่ได้รับ ทุนจากรัฐบาลจีน และปัจจุบัน ศึกษาอยู่ที่มหาลัยหัวเฉียว (Huaqiao University) เมืองเซี่ยเหมิน และให้โอวาทเกี่ยวกับแง่คิดการตั้งเป้าหมายและตั้งใจศึกษาภาษาจีน เพราะนอกจากจะเป็นประโยชน์และโอกาสด้านอาชีพแล้ว ยังเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือไทย-จีนต่อไป

SHARE

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จ ฯ ไปในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2565 ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม และพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย พระบรมมหาราชวัง

สอท.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีฉัตรมงคล พุทธศักราช 2565 ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย พระบรมมหาราชวัง