เอกอัครราชทูตประจำสาธารณรัฐประชาชนจีนร่วมงาน “สัมผัสวัฒนธรรมงานวัดเทศกาลตรุษจีน”

เอกอัครราชทูตประจำสาธารณรัฐประชาชนจีนร่วมงาน “สัมผัสวัฒนธรรมงานวัดเทศกาลตรุษจีน”

       เมื่อวันที่ 26 ม.ค. 2557 นายวิบูลย์ คูสกุล เอกอัครราชทูตประจำสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ร่วมงาน “สัมผัสวัฒนธรรมงานวัดเทศกาลตรุษจีน” (Experience the Culture of the Chinese Spring Festival) ณ กรุงปักกิ่ง ที่จัดโดยนิตยสาร Beijing This Month และศูนย์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศของกรุงปักกิ่ง

      งานดังกล่าวเป็นหนึ่งในงานของ Beijing Salon – Experience Beijing ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมจีนต่อชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ที่กรุงปักกิ่ง และในงานได้โชว์วัฒนธรรมจีน อาทิ อุปรากรปักกิ่ง กังฟู ดนตรีพื้นบ้าน ศิลปะการชงชา วัฒนธรรมว่าว สูตรอาหาร และอื่น ๆ ซึ่งผู้เข้าร่วมงานได้สัมผัสวัฒนธรรมงานวัดจีนในช่วงเทศกาลตรุษจีนอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ ในงานดังกล่าว เอกอัครราชทูตฯ ได้โชว์ฝีมือการเขียนพู่กันจีน รวมทั้งให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนจีนต่าง ๆ เกี่ยวกับความประทับใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมจีน รวมทั้งความมุ่งมั่นใจที่จะส่งเสริมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-จีนให้แพร่หลายมากยิ่งขึ้น ตลอดจนสถานการณ์ด้านการเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศไทย ในช่วงตรุษจีนที่จะถึงนี้

SHARE

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จ ฯ ไปในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2565 ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม และพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย พระบรมมหาราชวัง

สอท.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีฉัตรมงคล พุทธศักราช 2565 ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย พระบรมมหาราชวัง