เอกอัครราชทูตประจำสาธารณรัฐประชาชนจีนร่วมงาน “สัมผัสวัฒนธรรมงานวัดเทศกาลตรุษจีน”

เอกอัครราชทูตประจำสาธารณรัฐประชาชนจีนร่วมงาน “สัมผัสวัฒนธรรมงานวัดเทศกาลตรุษจีน”

       เมื่อวันที่ 26 ม.ค. 2557 นายวิบูลย์ คูสกุล เอกอัครราชทูตประจำสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ร่วมงาน “สัมผัสวัฒนธรรมงานวัดเทศกาลตรุษจีน” (Experience the Culture of the Chinese Spring Festival) ณ กรุงปักกิ่ง ที่จัดโดยนิตยสาร Beijing This Month และศูนย์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศของกรุงปักกิ่ง

      งานดังกล่าวเป็นหนึ่งในงานของ Beijing Salon – Experience Beijing ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมจีนต่อชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ที่กรุงปักกิ่ง และในงานได้โชว์วัฒนธรรมจีน อาทิ อุปรากรปักกิ่ง กังฟู ดนตรีพื้นบ้าน ศิลปะการชงชา วัฒนธรรมว่าว สูตรอาหาร และอื่น ๆ ซึ่งผู้เข้าร่วมงานได้สัมผัสวัฒนธรรมงานวัดจีนในช่วงเทศกาลตรุษจีนอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ ในงานดังกล่าว เอกอัครราชทูตฯ ได้โชว์ฝีมือการเขียนพู่กันจีน รวมทั้งให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนจีนต่าง ๆ เกี่ยวกับความประทับใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมจีน รวมทั้งความมุ่งมั่นใจที่จะส่งเสริมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-จีนให้แพร่หลายมากยิ่งขึ้น ตลอดจนสถานการณ์ด้านการเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศไทย ในช่วงตรุษจีนที่จะถึงนี้

SHARE

พระราชกรณียกิจ เพื่อให้สถาบันการศึกษา โรงเรียน และหน่วยงานต่าง ๆ สามารถดาวน์โหลดไปใช้ ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

งานสงกรานต์ ณ กรุงปักกิ่ง ประจำปี 2567 เฉลิมฉลองในโอกาสที่ประเพณีสงกรานต์ได้รับการขึ้นทะเบียน โดยองค์กร UNESCO เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ