เอกอัครราชทูตประจำสาธารณรัฐประชาชนจีนให้สัมภาษณ์เว็บไซต์ ”Huanqiu.com”

เอกอัครราชทูตประจำสาธารณรัฐประชาชนจีนให้สัมภาษณ์เว็บไซต์ ”Huanqiu.com”

วันที่12 กุมภาพันธ์ 2557 นายวิบูลย์ คูสกุล เอกอัครราชทูตประจำสาธารณรัฐประชาชนจีน ให้สัมภาษณ์ นางสาวWang Lu ผู้สื่อข่าวของเว็บไซต์ huanqiu.com ซึ่งเป็นเว็บไซต์สากลระดับแนวหน้าของจีนที่ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ

นางสาวWang Lu ได้สัมภาษณ์เอกอัครราชทูตฯ ด้วยภาษาจีนเป็นเวลาประมาณ 1ชั่วโมง ในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ไทย-จีน ได้แก่ การหารือเพื่อการยกเว้นการตรวจลงตราหนังสือเดินทางธรรมดาไทย-จีน บทบาทของไทยต่อความสัมพันธ์จีน-อาเซียน และการดำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านวัฒนธรรมไทย-จีน เป็นต้น

นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตฯ ยังได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับประเด็นทั่วไปอื่น ๆ อาทิ ประสบการณ์การทำงานของตนในจีน การแสดงความชื่นชมต่อนาย Xu Zheng ผู้กำกับภาพยนตร์เรื่อง Lost In Thailand ว่า ได้กระตุ้นให้นักท่องเที่ยวจีนเดินทางไปไทยได้ท่วมท้นในปีที่ผ่านมา เอกอัครราชทูตฯ ยังได้เน้นย้ำความสำคัญของการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างไทยกับจีน โดยเฉพาะวิสัยทัศน์ที่สำคัญของเอกอัครราชทูตฯ ในปัจจุบัน ที่พร้อมจะมุ่งเน้นการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยในหมู่ชาวจีนรุ่นใหม่ และเสริมว่า จากความสำเร็จในการจัดกิจกรรมเผยแพร่วัฒนธรรมไทยของสถานเอกอัครราชทูตฯ ในปีที่ผ่านมา ปีนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ เตรียมจะจัดเทศกาลภาพยนตร์ไทย และเทศกาลข้าวหอมมะลิไทย เพื่อแนะนำวัฒนธรรมและประเพณีต่างๆ ของไทยให้สาธารณชนจีนรู้จักเพิ่มขึ้นอย่างแพร่หลายต่อไป

หลังเสร็จสิ้นการสัมภาษณ์ เอกอัครราชทูตฯ ได้แสดงทักษะใน การเขียนพู่กันจีนเป็นตัวอักษรภาษาจีนคำว่า “缘” (หยวน) ที่มีความหมายว่า บุพเพ ให้กับเว็บไซต์ huanqiu.com และพาผู้สื่อข่าวชมทำเนียบฯ ที่ประดับประดาไปด้วยศิลปะไทยประยุกต์อันสวยงาม นำมาซึ่งความตื่นตาตื่นใจแก่ผู้สื่อข่าวเป็นอย่างยิ่ง

SHARE