เอกอัครราชทูตประจำสาธารณรัฐประชาชนจีนกล่าวเปิดงานสัมมนาด้านการลงทุนในไทยในงาน CIFTIS ครั้งที่ 3

เอกอัครราชทูตประจำสาธารณรัฐประชาชนจีนกล่าวเปิดงานสัมมนาด้านการลงทุนในไทยในงาน CIFTIS ครั้งที่ 3

เมื่อวันที่ 28 พ.ค. 57 เวลา 14.00 น. นายวิบูลย์ คูสกุล เอกอัครราชทูตประจำสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้เป็นประธานกล่าวเปิดงานสัมมนา ”Thailand’s Investment Promotion and Policy” จัดโดยสำนักงานส่งเสริมการลงทุน ณ กรุงปักกิ่ง ร่วมกับหอการค้าไทยในจีน

เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่นักลงทุนจีนภายใต้สถานการณ์การเมืองในปัจจุบัน เอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง ย้ำว่า นโยบายการเปิดกว้างทางเศรษฐกิจของไทย การคุ้มครองนักลงทุน รวมถึงการดำเนินการต่างๆ จะสามารถดำเนินต่อไปได้โดยไม่หยุดชะงักโดยคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติได้เน้นย้ำถึงการบริหารระบบเศรษฐกิจแบบเสรีที่จะขับเคลื่อนโดยภาคเอกชนเป็นหลัก ให้การเคลื่อนย้ายเงินทุนเป็นไปอย่างเสรี ส่งเสริมนโยบายการค้าเสรี และส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ ซึ่งเป็นการเน้นย้ำและเป็นการสร้างความมั่นใจว่าการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุนจะดำเนินต่อไปโดยไม่หยุดชะงัก

นอกจากนี้ เอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง ได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ไทย-จีนซึ่งปัจจุบันได้พัฒนามาถึงช่วงที่ดีที่สุดช่วงหนึ่ง จีนเป็นหนึ่งในหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่สำคัญที่สุดของไทย เป็นประเทศคู่ค้าอันดับ 1 และตลาดส่งออกอันดับ 1 ของไทย นอกจากนี้ เมื่อปี 2556 มีนักท่องเที่ยวจีนมาไทยจำนวน 4.7 ล้านคน ซึ่งเป็นจำนวนที่สูงสุดเมื่อเทียบกับจากประเทศอื่นๆ โดยทั้งสองฝ่ายยังมีโอกาสขยายการค้าการลงทุนระหว่างกันได้อีกมาก ตามที่จีนมีนโยบายส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศในหลายด้านด้วยกัน จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะเป็นการเพิ่มโอกาสทางการค้าและการลงทุนระหว่างกันได้มากขึ้น ซึ่งหากพิจารณาจากปัจจัยข้างต้นทั้งหมด ความสัมพันธ์ไทย-จีน ไม่ว่าจะเป็นภายใต้รัฐบาลใดของไทย ก็มีแต่จะต้องพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น เพราะมีผลประโยชน์ร่วมกันมากมายรอบด้าน

ในตอนท้าย เอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง ได้เน้นย้ำว่าสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่งมีทีมเศรษฐกิจที่ครบถ้วนเต็มรูปแบบ ทั้งฝ่ายพาณิชย์ ฝ่ายส่งเสริมการลงทุน (BOI) ฝ่ายเกษตร สำนักงานท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และธนาคารแห่งประเทศไทย ที่พร้อมให้คำปรึกษาและให้ความช่วยเหลือด้านการค้าและการลงทุนแก่คนจีนตลอดเวลา

SHARE

พระราชกรณียกิจ เพื่อให้สถาบันการศึกษา โรงเรียน และหน่วยงานต่าง ๆ สามารถดาวน์โหลดไปใช้ ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

งานสงกรานต์ ณ กรุงปักกิ่ง ประจำปี 2567 เฉลิมฉลองในโอกาสที่ประเพณีสงกรานต์ได้รับการขึ้นทะเบียน โดยองค์กร UNESCO เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ