เอกอัครราชทูตประจำสาธารณรัฐประชาชนจีนกล่าวเปิด Thai Pavilion ในงาน ChinaBeijing International Fair for Trade in Services ครั้งที่ 3

เอกอัครราชทูตประจำสาธารณรัฐประชาชนจีนกล่าวเปิด Thai Pavilion ในงาน ChinaBeijing International Fair for Trade in Services ครั้งที่ 3

      เมื่อวันที่ 28 พ.ค. 57 เวลา 13.40 น. นายวิบูลย์ คูสกุล เอกอัครราชทูตประจำสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นประธานกล่าวเปิดบูธ Thai Pavilion ในงาน China Beijing International Fair for Trade in Services (CIFTIS) ครั้งที่ 3

      CIFTIS เป็นนิทรรศการด้านการค้าบริการที่ใหญ่ที่สุดของกรุงปักกิ่ง เป็นงานประจำปีที่เริ่มจัดขึ้นตั้งแต่ปี 2555 โดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 พ.ค. – 1 มิ.ย. ของทุกปี และปีนี้เป็นครั้งแรกที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการลงทุน ณ กรุงปักกิ่ง สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ณ กรุงปักกิ่ง การบินไทย และหอการค้าไทยในจีน เข้าร่วมงานดังกล่าว ซึ่งถือเป็นการบูรณาการความร่วมมือของทีมประเทศไทย ณ กรุงปักกิ่งและกับภาคเอกชนไทยในกรุงปักกิ่ง

      ในการกล่าวเปิด Thai Pavilion เอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ไทยจะได้นำเสนอภาคบริการที่โดดเด่นของไทยภายในงาน CIFTIS โดยในปีนี้ ไทยจะนำเสนอการให้บริการด้านการท่องเที่ยวซึ่งเน้นการส่งเสริมกอล์ฟ สปา อุตสาหกรรม MICE บัตร Thailand Elite Card และอุตสาหกรรม animation และการแพทย์ ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่ BOI ให้สิทธิประโยชน์ด้านการลงทุน นอกจากนี้ เอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง ได้เชิญชวนให้ผู้เข้าร่วมงานเดินทางไปค้นหา ท่องเที่ยว และสัมผัสวัฒนธรรมไทยด้วยตนเองเพื่อที่จะได้รู้จักประเทศไทยมากขึ้น

      ทั้งนี้ เอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง ได้ใช้โอกาสนี้เน้นย้ำว่านโยบายการเปิดกว้างทางเศรษฐกิจของไทย การคุ้มครองนักลงทุน รวมถึงนโยบายการส่งเสริมการลงทุนและการค้าจะดำเนินต่อไปโดยไม่หยุดชะงักไม่ว่าสถานการณ์การเมืองของประเทศจะเป็นอย่างไร ซึ่งประเด็นเหล่านี้เป็นที่เชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติเสมอมา

SHARE

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง จัดกิจกรรม ณ กำแพงเมืองจีน เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ 

“ เอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง นำทีมประเทศไทย ในกรุงปักกิ่ง และครอบครัว จัดกิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา”

พระราชกรณียกิจ เพื่อให้สถาบันการศึกษา โรงเรียน และหน่วยงานต่าง ๆ สามารถดาวน์โหลดไปใช้ ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

งานสงกรานต์ ณ กรุงปักกิ่ง ประจำปี 2567 เฉลิมฉลองในโอกาสที่ประเพณีสงกรานต์ได้รับการขึ้นทะเบียน โดยองค์กร UNESCO เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ