เอกอัครราชทูตประจำสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำแก่คณาจารย์ และนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 57

เอกอัครราชทูตประจำสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำแก่คณาจารย์ และนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 57

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2558 เวลา 19.00-21.00 น. นายธีรกุล นิยม เอกอัครราชทูต ประจำสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำ ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต ให้แก่คณาจารย์ และนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 57 นำโดยพลตรี สรานุวัตร ประดิษฐพงษ์ ที่ปรึกษา วปอ. ซึ่งได้เดินทางมาดูกิจการและศึกษาภูมิประเทศ ที่ประเทศจีน และญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 15-27 มีนาคม 2558 โดยมีอัครราชทูต ฯ พันเอกนพปฎล กุลจรรยาวิวัฒน์ ผู้ช่วยทูตทหารบกและรักษาการผู้ช่วยทูตทหาร นาวาเอกไพศาล ชะโนภาษ ผู้ช่วยทูตทหารเรือ นาวาอากาศเอกสุระ ไชโย ผู้ช่วยทูตทหารอากาศ พันเอกเอื้อชาติ หนุนภักดี รองผู้ช่วยทูตทหารบกและรักษาการรองผู้ช่วยทูตทหาร และเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต ฯ เข้าร่วมด้วย

เอกอัครราชทูต ฯ กล่าวต้อนรับ และบรรยายสรุปภาพรวมพัฒนาการทางการเมืองและเศรษฐกิจจีนที่เชื่อมโยงกับการประชุม “สองสภาฯ ” ของจีน ได้แก่ สภาประชาชนแห่งชาติจีน (National People’s Congress-NPC) และสภาที่ปรึกษาการเมืองแห่งชาติจีน (Chinese People’s Political Consultative Conference-CPPCC) ระหว่างวันที่ 3-15 มีนาคม 2558 และหลักทฤษฎีการเมืองใหม่ “สี่ด้านถ้วนทั่ว” (Four comprehensives) ของประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ได้แก่ สร้างสังคมมีกินแบบพอเพียง ลงลึกการปฏิรูป ปกครองประเทศตามหลักนิติรัฐ และเข้มงวดวินัยพรรคคอมมิวนิสต์ ฯ อันถือเป็นนโยบายที่มีนัยเชิงสำคัญทางการบริหารประเทศภายใต้แกนนำของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง

เอกอัครราชทูต ฯ เห็นว่า จีนสามารถพัฒนามาถึงปัจจุบัน เนื่องจาก (1) นโยบายที่ต่อเนื่องตามการกำหนดชี้นำ/การบริหารโดยพรรคคอมมิวนิสต์ ฯ ซึ่งเป็นศูนย์รวมของประเทศ (2) เป็นประเทศที่มีการสะสมทางภูมิปัญญา (3) คนจีนโดยรวมมีความสามารถด้านการค้าขาย (4) จีนได้เปรียบด้านภูมิรัฐศาสตร์ อาทิ พื้นที่ในการผลิต จำนวนแรงงาน/บุคคลากร และทรัพยากร และ (5) จีนเน้นการพัฒนาและปฎิรูปการเมืองและเศรษฐกิจเพื่อสะท้อนความเป็นจริง นอกจากนี้ เอกอัครราชทูต ฯ ยังได้บรรยายสรุปเรื่อง ภาพรวมความสัมพันธ์ไทย-จีน ซึ่งพัฒนาในเชิงบวกในทุกมิติ และปีนี้ เป็นปีครบรอบ 40 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-จีน ซึ่งจะเป็นโอกาสดีในการพัฒนาความร่วมมือระหว่างกันในมิติต่าง ๆ อาทิ โครงการความร่วมมือด้านรถไฟ ทั้งนี้ จีนให้ความสำคัญไทย ในฐานะประเทศหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์อย่างรอบด้าน และมีบทบาทสำคัญในกรอบอาเซียน ซึ่งเกี่ยวกับนโยบายต่างประเทศของจีน โดยเฉพาะการส่งเสริมเส้นทางสายไหมในศตวรรษที่ 21

ระหว่างรับประทานอาหารค่ำ เอกอัครราชทูต ฯ และเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต ฯ ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคณะอย่างกว้างขวาง

SHARE

พระราชกรณียกิจ เพื่อให้สถาบันการศึกษา โรงเรียน และหน่วยงานต่าง ๆ สามารถดาวน์โหลดไปใช้ ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

งานสงกรานต์ ณ กรุงปักกิ่ง ประจำปี 2567 เฉลิมฉลองในโอกาสที่ประเพณีสงกรานต์ได้รับการขึ้นทะเบียน โดยองค์กร UNESCO เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ