เอกอัครราชทูตประจำสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ประธานสภานิติบัญญัติ และเลขาธิการสภาความสั่นคงแห่งชาติ

เอกอัครราชทูตประจำสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ประธานสภานิติบัญญัติ และเลขาธิการสภาความสั่นคงแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2558 เวลา 12.00-14.00 น. นายธีรกุล นิยม เอกอัครราชทูต ประจำสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต แด่นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญติแห่งชาติ (สนช.) และคณะ ซึ่ง ประกอบด้วยนายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์ และนายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล อดีตปลัดกระทรวงฯ และนายอนุสิษฐ คุณากร เลขธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ(สมช.) และคณะ ซึ่งเยือนจีน เพื่อปฏิบัตรราชการ ระหว่างวันที่ 23-28 มีนาคม 2558 และ 22-25 มีนามคม 2558 ตามลำดับ โดยมีอัครราชทูต ฯ พันเอกนพปฎล กุลจรรยาวิวัฒน์ ผู้ช่วยทูตทหารบกและรักษาการในฐานะผู้แทนผูช่วยทูตทหารทั้งสามเหล่าทัพ นายอภิกิต ฉ. โรจน์ประเสริฐ อัครราชทูตที่หรึกษา สำนักงานปราบปรามยาเสพติด สถานเอกอัครราชทูต ฯ และเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต ฯ เข้าร่วมด้วย

เอกอัครราชทูต ฯ กล่าวต้อนรับ และบรรยายสรุปภาพรวมความสัมพันธ์ไทย-จีน ซึ่งพัฒนาในเชิงบวกในทุกมิติ เห็นได้จากการแลกเปลี่ยนการเยือนในทุกระดับระหว่างกันอย่างต่อเนื่อง ซึ่งช่วยเสริมสร้างมิตรภาพ ที่นำไปสู่ความร่วมมือ ปีนี้เป็นปีครบรอบ 40 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-จีน ซึ่งจะเป็นโอกาสดีในการพัฒนาความร่วมมือระหว่างกันในมิติต่าง ๆ

การเยือนของประธาน สนช. ครั้งนี้ จะส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติระหว่างทั้งสองประเทศ ซึ่งเอกอัครราชทูต ฯ ได้เข้าร่วมการประชุมหารือระหว่างประธาน สนช. และผู้นำจีน รวมทั้งนางจาง เต๋อเจียง ประธานสภาประชาชนแห่งชาติ นายหลี่ หยวนเฉา รองประธานาธิบดี และนายเมิ่ง เจียนจู้ เลขาธิการคณะกรรมธิการกิจการการเมืองและกฎหมายพรรคคอมมิวนิสต์จีน และยินดีที่ประธาน สนช. ได้เชิญประธานสภาประชาชนแห่งชาติจีนเยือนไทยในปี 2558 ในส่วนของการเยือนของเลขาธิการ สมช. เอกอัครราชทูต ฯ ยินดีที่ทั้งสองฝ่ายได้หารือร่างบันทึกความเข้าใจ (MOU) ด้านความมั่นคงที่ครอบคลุมทุกมิติ อาทิ การต่อต้านการก่อการร้าย การปราบปรามยาเสพติด และการค้ามนุษย์ และความมั่นคงด้านไซเบอร์ เกี่ยวกับบทบาทของภาคเอกชนไทย เอกอัครราชทูต ฯ กล่าวว่า เป็นแกนนำที่ช่วยขับเคลื่อนความสัมพันธ์ให้เข็มแข็ง รวมทั้งเครือเจริญโภคภัณฑ์ ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำรายใหญ่ของไทย และได้ขยายธุรกิจการลงทุนและการสร้างแบรนด์ที่นิยมในตลาดจีน

ระหว่างรับประทานอาหารกลางวัน เอกอัครราชทูต ฯ และเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต ฯ ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคณะอย่างกว้างขวาง

SHARE

พระราชกรณียกิจ เพื่อให้สถาบันการศึกษา โรงเรียน และหน่วยงานต่าง ๆ สามารถดาวน์โหลดไปใช้ ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

งานสงกรานต์ ณ กรุงปักกิ่ง ประจำปี 2567 เฉลิมฉลองในโอกาสที่ประเพณีสงกรานต์ได้รับการขึ้นทะเบียน โดยองค์กร UNESCO เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ