เอกอัครราชทูตประจำสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นประธานการประชุม ระหว่างเอกอัครราชทูต ฯ และกงสุลใหญ่ในจีน

เอกอัครราชทูตประจำสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นประธานการประชุม ระหว่างเอกอัครราชทูต ฯ และกงสุลใหญ่ในจีน

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2558 เวลา 09.00-12.15 น. นายธีรกุล นิยม เอกอัครราชทูตประจำสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นประธานการประชุมระหว่างเอกอัครราชทูต ฯ และกงสุลใหญ่ในจีน (ได้แก่ กงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู กงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง กงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง กงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว กงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ กงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง สุลใหญ่ ณ เมืองเซี่ยเหมิน กงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าวและกงสุลใหญ่ ณ นคร ซีอาน) ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต โดยมีอัครราชทูต เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต ฯ เข้าร่วมด้วย

เอกอัครราชทูต ฯ กล่าวต้อนรับ และขอบคุณกงสุลใหญ่ทุกท่านที่เดินทางมากรุงปักกิ่งเพื่อรับเสด็จ ฯ สมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จฯ เยือนจีน ระหว่างวันที่ 3-6 เมษายน 2558 และร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติต่างๆ หลังจากนั้น เอกอัครราชทูต ฯ และกงสุลใหญ่ ได้หารือเกี่ยวกับมุมมองที่ไทย-จีนมีต่อกันในแต่ละพื้นที่ และการดำเนินการของสถานเอกอัครราชทูต ฯ และสถานกงสุลใหญ่ เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์กับมณฑลที่รับผิดชอบ รวมทั้งประเมินและวิเคราะห์แนวโน้มความสัมพันธ์ในระยะข้างหน้า ตลอดจน ลู่ทางในการขยายความร่วมมือ โดยเฉพาะในสาขาที่มีศักยภาพของแต่ละพื้นที่ การประสานงาน/บูรณาการโครงการของสถานเอกอัครราชทูต ฯ กับสถานกงสุลใหญ่ รวมทั้งประเด็นปัญหาด้านกงสุลและแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพื่อหยิบยกในการประชุมสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ทั่วโลก ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศจะจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 28 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2558

ภายหลังการประชุม เอกอัครราชทูต ฯ ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตให้แก่กงสุลใหญ่ คู่สมรสกงสุลใหญ่ และนายนภดล เทพพิทักษ์ รองปลัดกระทรวง ฯ และคณะ ซึ่งเยือนจีนเพื่อเข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสว่าด้วยความร่วมมือกลุ่มแม้น้ำโขง ครั้งที่ (1st Mekong-Lancang River Dialogue and Cooperation Senior Officials Meeting) ในวันที่ 6 เมษายน 2558

SHARE

งานสงกรานต์ ณ กรุงปักกิ่ง ประจำปี 2567 เฉลิมฉลองในโอกาสที่ประเพณีสงกรานต์ได้รับการขึ้นทะเบียน โดยองค์กร UNESCO เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ