เอกอัครราชทูตประจำสาธารณรัฐประชาชนจีน กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน Thailand MICE Roadshow China 2015

เอกอัครราชทูตประจำสาธารณรัฐประชาชนจีน กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน Thailand MICE Roadshow China 2015

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558 นายธีรกุล นิยม เอกอัครราชทูต ประจำสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้รับเชิญให้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน Thailand MICE Roadshow China 2015 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์และเชิญชวนให้ผู้ประกอบการจีนไปจัดประชุมและท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลที่ประเทศไทย ณ โรงแรม Four Seasons Beijing โดยมีผู้เข้าร่วมประมาณ 60 คน

เอกอัครราชทูตฯ กล่าวว่า ไทยกลายเป็นศูนย์กลางการจัดประชุมนานาชาติตั้งแต่ช่วงปี ค.ศ. 1980 เป็นต้นมา โดยไทยเป็นที่ตั้งขององค์การระหว่างประเทศและบริษัทข้ามชาติจำนวนมากซึ่งมีการจัดประชุมนานาชาติอย่างสม่ำเสมอ และไทยก็ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมที่สำคัญระดับโลกในหลายครั้ง

เอกอัครราชทูตฯ มีความยินดีที่ปัจจุบันจีนเป็นลูกค้าอันดับ 1 ของอุตสาหกรรม MICE ของไทย ประเทศไทยและจีนมีความใกล้ชิดกันมากกว่า 1,000 ปี วิถีชีวิตของคนไทยและจีนมีความคล้ายคลึงกัน การจัดประชุมที่ไทยจึงเสมือนเป็นการจัดประชุมที่บ้านแต่เปลี่ยนบรรยากาศ นอกจากนี้ ไทยยังมีข้อได้เปรียบในอีกหลายด้าน ได้แก่

1. จุดที่ตั้งซึ่งเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคและมีการคมนาคมที่สะดวก การเดินทางไปไทยใช้เวลาเพียง 4 ชั่วโมงครึ่งจากกรุงปักกิ่ง

2. ไทยมีโครงสร้างพื้นฐานที่สมบูรณ์และทันสมัยทั้งทางด้าน hardware และ software โดยไทยมีสถานที่จัดประชุมที่ทันสมัยหลายแห่งในบรรยากาศที่หลากหลาย และไทย โดยสำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ ก็มีบุคลากรที่มีความชำนาญและสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าชาวจีนในการจัดกิจกรรมต่างๆ ในไทยได้

3. ประเทศไทยมีความหลากหลาย มีสถานที่ท่องเที่ยว อาหาร และกิจกรรมให้เลือกมากมาย

4. ความเป็นไทยที่เป็นเอกลักษณ์ ต้อนรับชาวต่างชาติ โดยคนไทยมีทัศนคติที่ดีและมีความเอื้ออาทรต่อชาวต่างชาติ ผลสำรวจพบว่า ผู้ประกอบการต่างชาติที่เลือกทำงานในไทยมีความสุขที่สุด

SHARE

พระราชกรณียกิจ เพื่อให้สถาบันการศึกษา โรงเรียน และหน่วยงานต่าง ๆ สามารถดาวน์โหลดไปใช้ ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

งานสงกรานต์ ณ กรุงปักกิ่ง ประจำปี 2567 เฉลิมฉลองในโอกาสที่ประเพณีสงกรานต์ได้รับการขึ้นทะเบียน โดยองค์กร UNESCO เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ