เอกอัครราชทูตประจำสาธารณรัฐประชาชนจีน ยื่นพระราชสาส์นตราตั้งในการดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐประชาชนจีน

เอกอัครราชทูตประจำสาธารณรัฐประชาชนจีน ยื่นพระราชสาส์นตราตั้งในการดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐประชาชนจีน

เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2558 เวลา 16.30 น. นายธีรกุล นิยม เอกอัครราชทูตประจำสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ยื่นพระราชสาส์นตราตั้งในการดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐประชาชนจีนแด่นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่มหาศาลาประชาชน โดยมีอัครราชทูต ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบก/รักษาราชการ ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารประจําสถานเอกอัครราชทูต ฯ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายพิธีของสถานเอกัครราชทูต ฯ เข้าร่วมพิธีดังกล่าวด้วย

ภายหลังการยื่นพระราชสาส์น เอกอัครราชทูต ฯ ได้มีโอกาสหารือข้อราชการกับประธานาธิบดีจีน เป็นเวลา 15 นาที ประธานาธิบดีจีนต้อนรับและแสดงความยินดีที่เอกอัครราชทูต ฯ ได้รับการแต่งตั้งมาดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตไทยประจำจีน ฝ่ายจีนพร้อมผลักดันความสัมพันธ์จีนกับไทยให้พัฒนายิ่งขึ้น ปัจจุบัน ความสัมพันธ์ระหว่างไทย-จีนมีความใกล้ชิดกันมาก มีการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างผู้นำระดับสูงของทั้งสองประเทศอย่างต่อเนื่อง

เอกอัครราชทูต ฯ ขออัญเชิญความปรารถนาดีจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ มายังประธานาธิบดีและประชาชนจีน รู้สึกภูมิใจที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเป็นประเทศที่มีความสำคัญยิ่ง ปีนี้เป็นปีพิเศษเพราะเป็นปีครบรอบ 40 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและจีน แท้จริงแล้วไทยและจีนมีความสัมพันธ์กันมากว่าพันปี จีนและไทยเป็นมิตรที่ใกล้ชิดกันมาโดยตลอด เอกอัครราชทูต ฯ กระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานไทยที่เกี่ยวข้องจะร่วมมือทำงานกันอย่างใกล้ชิดกับทุกภาคส่วนของจีน เพื่อพัฒนาและยกระดับความสัมพันธ์ไทย-จีนในทุกมิติ เอกอัครราชทูต ฯ นอกจากนี้ ไทยจะเป็นหุ้นส่วนที่ดีกับจีนภายใต้นโยบาย One Belt One Road และ Maritime Silk Road เพราะไทยได้ให้ความสำคัญต่อเรื่องความเชื่อมโยง (Connectivity) โดยโครงการรถไฟถือเป็นโครงการปฐมฤกษ์ของนโยบายดังกล่าว ไทยและจีนยังมีแนวความคิดที่คล้ายคลึงกัน เชื่อมั่นว่าทั้งสองประเทศสามารถมีความร่วมมือและผลประโยชน์ร่วมกันที่นอกเหนือจากระดับทวิภาคี ให้ก้าวไปสู่ระดับไตรภาคี หรือกรอบความร่วมมือพหุภาคี อาทิ กรอบอาเซียน และกรอบสหประชาชาติ ตลอดจนความร่วมมือในการช่วยเหลือประเทศที่สาม

ภายหลัง เวลา 17.00 น. ข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต ฯ รวมทั้งสมาชิกคณะกรรมการบริหารทีมประเทศ ได้ร่วมจัดงานเลี้ยงเพื่อแสดงความยินดีแก่เอกอัครราชทูต ฯ ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต

SHARE

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่งจัดพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕