เอกอัครราชทูตประจำสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำให้แก่ เอกอัครราชทูตประเทศสมาชิกอาเซียนประจำสาธารณรัฐประชาชนจีน ในโอกาสวันสงกรานต์

เอกอัครราชทูตประจำสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำให้แก่ เอกอัครราชทูตประเทศสมาชิกอาเซียนประจำสาธารณรัฐประชาชนจีน ในโอกาสวันสงกรานต์

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2558 เวลา 19.00-21.00 น. นายธีรกุล นิยม เอกอัครราชทูตประจำสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้เชิญและเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำให้แก่เอกอัครราชทูตประเทศสมาชิกอาเซียนประจำสาธารณรัฐประชาชนจีน และคู่สมรส ในโอกาสวันสงกรานต์ ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต ฯ ได้แก่ เอกอัครราชทูตบรูไน เอกอัครราชทูตกัมพูชาและคู่สมรส เอกอัครราชทูตเมียนมาร์และคู่สมรส เอกอัครราชทูตลาวและคู่สมรส เอกอัครราชทูตฟิลิปปินส์ เอกอัครราชทูตสิงคโปร์และคู่สมรส และเอกอัครราชทูตเวียดนาม โดยมีอัครราชทูต และเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต ฯ เข้าร่วมด้วย

SHARE

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่งจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณกุศล ประจำปี 2565และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 70 พรรษา และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 90 พรรษา