เอกอัครราชทูตประจำสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำแก่อดีตเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต

เอกอัครราชทูตประจำสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำแก่อดีตเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2558 เวลา 18.30-20.30 น. ในโอกาสการครบรอบ 40 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทย-จีน นายธีรกุล นิยม เอกอัครราชทูตประจำสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำที่ทำเนียบเอกอัครราชทูต ให้แก่อดีตเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย และภริยา ได้แก่ นายจาง เต๋อเหวย นายฟู่ เสวยจาง และภริยา และนายก่วน มู่ และภริยา และนายหลี่ เม่า อดีตนักการทูตระดับอธิบดี และเจ้าหน้าที่การทูตจากกรมเอเชีย กระทรวงการต่างประเทศจีน ที่รับผิดชอบประเทศไทย โดยมีอัครราชทูต และเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต ฯ เข้าร่วมด้วย

ก่อนรับประทานอาหารค่ำ เอกอัครราชทูต ฯ กล่าวต้อนรับ และขอบคุณการดำเนินงานของอดีตเอกอัครราชทูตจีน ฯ ที่มีส่วนสำคัญในการพัฒนาความสัมพันธ์ไทย-จีนมาถึงปัจจุบัน ส่วนเจ้าหน้าที่กรมเอเชีย ฯ ซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ จะช่วยสานต่อความสัมพันธ์ดังกล่าวในอนาคต ไทยกับจีนมีความผูกพันกันมายาวนาน และมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดมาโดยตลอด ตั้งแต่ระดับพระบรมวงศานุวงศ์ รัฐบาล และประชาชน การเสด็จฯ เยือนจีนของพระบรมวงศานุวงศ์ไทยทุกพระองค์ได้เอื้อประโยชน์ต่อการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น การไปมาหาสู่กันระหว่างทั้งสองประเทศอย่างต่อเนื่อง ก็เป็นประโยชน์ต่อการเสริมสร้างมิตรภาพในทุกระดับ ในโอกาสครบรอบ 40 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตในปี 2558 ฝ่ายไทยและจีนจะจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องตลอดปี เพื่อเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ ฯ รวมทั้งการเยือนระดับสูงระหว่างทั้งสองฝ่าย การจัดสัมมนาเชิงวิชาการ และกิจกรรม/การแสดงด้านศิลปวัฒนธรรม นอกจากนี้ ยังจะเป็นโอกาสที่จะยกระดับความสัมพันธ์เชิงหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านด้วย

จีนเป็นคู่ค้าที่สำคัญที่สุดของไทย โดยมีมูลค่าการค้าระหว่างกัน ได้แก่ 72,673 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2557 และมีจำนวนนักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางไปเที่ยวไทย 4.6 ล้านคนในปี 2557 และคาดว่าในปี 2558 จำนวนนักท่องเที่ยวจีนที่ไปเที่ยวในไทยจะเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนถึง 5.9 ล้านคน นอกจากนี้ ไทยสนับสนุนแนวคิด “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” (One Belt, One Road) ของผู้นำจีน ซึ่งไทยสามารถเป็นหุ้นส่วนที่ดีต่อจีนได้ เนื่องจากไทยให้ความสำคัญกับนโยบายความเชื่อมโยง (connectivity) ทั้งในภูมิภาคและระหว่างภูมิภาคเช่นกัน ส่งผลให้เกิดความร่วมมือที่สำคัญ อาทิ โครงการรถไฟ โดยที่ไทยมีที่ตั้งเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เอื้อต่อกัน เป็นประตูสู่ภูมิภาค และสามารถมีส่วนสำคัญในการพัฒนาความเชื่อมโยงระหว่างจีนกับภูมิภาคได้

SHARE

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่งจัดพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕