เอกอัครราชทูตประจำสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นประธานเปิด Thai Pavilion ในงาน China (Beijing) International Fair for Trade in Services ครั้งที่ 4

เอกอัครราชทูตประจำสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นประธานเปิด Thai Pavilion ในงาน China (Beijing) International Fair for Trade in Services ครั้งที่ 4

เมื่อวันที่ 28 พ.ค. 2559 เวลา 14.30 น. นายธีรกุล นิยม เอกอัครราชทูตประจำสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้เป็นประธานเปิดบูธ Thai Pavilion ในงาน China Beijing International Fair for Trade in Services (CIFTIS) ครั้งที่ 4

                      

             ในช่วงพิธีเปิดฯ เอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงานที่ให้ความสนใจในการประกอบธุรกิจ ลงทุน และท่องเที่ยวในไทย ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความมั่นใจต่อศักยภาพด้านการบริการของไทยซึ่งเป็นสาขาที่ไทย มีความเชี่ยวชาญและโดดเด่น โดยเอกอัครราชทูตฯ กล่าวถึงความโดดเด่นของไทยในอุตสาหกรรมสาขาบริการต่าง ๆ อาทิ ด้านการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง เช่น การบิน การโรงแรม ภัตตาคาร และสปา เป็นต้น ไทยมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามเละหลากหลาย และมีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ ในด้านการลงทุน คนไทยและจีนมีทัศนคติที่คล้ายกัน ทำให้การทำธุรกิจและลงทุนไม่ต้องปรับตัวมาก และรัฐบาลไทยได้จัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ 11 เขต ที่พร้อมรองรับการลงทุนในสาขาที่จีนมีความเชี่ยวชาญ ได้แก่ 1) ยานยนต์และชิ้นส่วน 2) เครื่องใช้ไฟฟ้า 3) อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์โทรคมนาคม 4) ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอม 5) ดิจิทัล และ 6) เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) นอกจากนี้ ไทยมีจุดที่ตั้งที่เป็นประตูเชื่อมโยงสู่อาเซียน และมีโครงสร้างพื้นฐานที่สมบูรณ์และมีภาคการเงินเละธนาคารที่ทันสมัยพร้อมสนับสนุนการประกอบธุรกิจในไทยของชาวจีน 

                      

           ภายหลังพิธีเปิดฯ เอกอัครราชทูตฯ ได้ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (Memorandum of Understanding) ระหว่างสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) และ China Chamber of International Commerce (CCOIC) เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมการจัดประชุม สัมมนา และการจัดแสดงสินค้าระดับนานาชาติ หรืออุตสาหกรรม MICE ของทั้งสองประเทศ

                       

            นิทรรศการ CIFTIS เป็นนิทรรศการด้านการค้าบริการที่ใหญ่ที่สุดของจีน จัดขึ้นเป็นประจำทุก 2 ปี โดยปีนี้เป็นครั้งที่ 2 ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วม และได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนที่ดีจากทีมประเทศไทย (สนง. ส่งเสริมการลงทุน สนง. พาณิชย์ในต่างประเทศ สนง. ที่ปรึกษาการเกษตร สนง. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และการบินไทย) และสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ ที่มาร่วมนำเสนอภาคบริการที่โดดเด่นของไทยให้แก่ผู้เข้าร่วมชาวจีน

SHARE

พระราชกรณียกิจ เพื่อให้สถาบันการศึกษา โรงเรียน และหน่วยงานต่าง ๆ สามารถดาวน์โหลดไปใช้ ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

งานสงกรานต์ ณ กรุงปักกิ่ง ประจำปี 2567 เฉลิมฉลองในโอกาสที่ประเพณีสงกรานต์ได้รับการขึ้นทะเบียน โดยองค์กร UNESCO เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ