เอกอัครราชทูตพบปะรองผู้บัญชาการตำรวจกรุงปักกิ่ง

เอกอัครราชทูตพบปะรองผู้บัญชาการตำรวจกรุงปักกิ่ง

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2554 เอกอัครราชทูตเปี่ยมศักดิ์ มิลินทจินดา ได้พบปะอย่างไม่เป็นทางการกับ นายจาง เว่ยหัว รองผู้บัญชาการกรมรักษาความสงบภายในของกรุงปักกิ่ง ณ ศูนย์ประชุม Xiao Tang Shan ของกรมบริหารการจราจร กรมรักษาความสงบภายใน โดยมีนายซุน ฝาง (ผู้บัญชาการเขตเฟิงไถ) นายจาง ฮุ่ยหมิน (รองผู้บัญชาการตำรวจจราจร กรุงปักกิ่ง) นายเกา หงจวิน (ผู้อำนวยการสำนักงานการต่างประเทศของกรมรักษาความสงบภายใน กรุงปักกิ่ง) นายหวี๋ ตงฮุย (รองผู้อำนวยการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กรุงปักกิ่ง) และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของกรมรักษาความสงบภายในเข้าร่วมด้วย

เอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวขอบคุณ นายจาง เว่ยหัว ที่ได้อำนวยความสะดวกให้เป็นอย่างดียิ่งตลอดการเสด็จฯ เยือนกรุงปักกิ่งของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการจราจรและการรักษาความปลอดภัย

นายจาง เว่ยหัว ได้กล่าวขอบคุณเอกอัครราชทูตฯ สำหรับโครงการนำคณะตำรวจกรุงปักกิ่งเยือนประเทศไทย ซึ่งตนและคณะได้รับการอำนวยความสะดวกจากสถานเอกอัครราชทูตฯ ตลอดการเดินทางเป็นอย่างดี โดยในการเยือนครั้งนี้ ตนได้พบปะหารืออย่างเป็นทางการกับ พล.ต.อ. พงศพัศ พงษ์เจริญ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จากนั้น พล.ต.อ. วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยังได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแก่คณะ ซึ่งเป็นโอกาสในการเสริมสร้างความสนิทสนมระหว่างหน่วยงานผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ของทั้งสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ นายจาง เว่ยหัว ยังได้เข้าพบนายจักร บุญหลง อธิบดีกรมการกงสุล ที่กระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางการร่วมมือกันเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ ซึ่งการหารือครั้งนี้นำมาสู่ผลลัพธ์คือความเข้าใจร่วมกันระหว่างสองหน่วยงานเกี่ยวกับแนวทางในการให้ความช่วยเหลือเหยื่อและการส่งตัวกลับ โดยอยู่บนพื้นฐานของความสะดวกรวดเร็วของกระบวนการส่งตัวกลับ และความปลอดภัยของเหยื่อ โดยผู้ตกเป็นเหยื่อจะต้องไม่ถูกซ้ำเติมจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง

ภายหลังจากการพบหารือ นายจาง เว่ยหัว ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เอกอัครราชทูตฯ และคณะเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ที่ห้องจัดเลี้ยงของศูนย์ฯ ประชุม ท่ามกลางบรรยากาศที่เป็นมิตร

SHARE