เอกอัครราชทูตมอบเงินสนับสนุนการพิมพ์หนังสือถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เอกอัครราชทูตมอบเงินสนับสนุนการพิมพ์หนังสือถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

      วันที่ 8 มีนาคม 2555 ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต นายวิบูลย์ คูสกุล เอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐประชาชนจีน มอบเงินจำนวน 66,000 หยวน (ประมาณ 330,000 บาท) แก่ ศ. เผย เสี่ยวรุ่ย ประธานสถาบันไทยศึกษาแห่งมหาวิทยาลัยปักกิ่ง เพื่อสนับสนุนการจัดพิมพ์หนังสือ "走近诗琳通公主"(“โจ่วจิ้นซื่อหลินทงกงจู่” หรือ “เข้าใกล้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”) เขียนโดยพระอาจารย์ชาวจีนจำนวน 12 ท่าน บอกเล่าประสบการณ์และความประทับใจจากการถวายอักษรภาษาจีนแก่พระองค์ท่าน ในช่วงระยะเวลา 30 ปีที่ทรงศึกษาภาษาจีน

      ทั้งนี้ พระอาจารย์ทั้ง 12 ท่านจะทูลเกล้าฯ ถวายหนังสือดังกล่าวในโอกาสที่พระองค์ท่านจะเสด็จฯ เยือนกรุงปักกิ่ง 3-6 เมษายน ปีนี้ โดยได้จัดหนังสือส่วนหนึ่งเพื่อมอบให้แก่สถานศึกษา และหอสมุดที่สำคัญ ทั่วประเทศจีน

SHARE

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่งจัดพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕