เอกอัครราชทูตรับมอบเงินจากกองทุนการกุศลเฉินหลง

เอกอัครราชทูตรับมอบเงินจากกองทุนการกุศลเฉินหลง

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2553 เอกอัครราชทูตเปี่ยมศักดิ์ มิลินทจินดา ได้เป็นผู้แทน รับมอบเงินบริจาคจำนวน 1 ล้านบาทจากกองทุนเพื่อการกุศลเฉิน หลง ซึ่งเป็นกองทุนที่เฉิน หลง จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ในประเทศต่างๆ
ดาราสาวหลิน เผิง ซึ่งเป็นดาราภาพยนตร์ชื่อดังของจีน เป็นผู้แทนของเฉิน หลงมามอบเงินจำนวนดังกล่าวให้กับทางสถานเอกอัครราชทูต เพื่อนำไปมอบให้กับเด็กผู้ยากไร้ในไทยต่อไป โดยเงินจำนวนดังกล่าวจะมอบเป็นทุนการศึกษาจำนวน 192 ทุนให้กับเด็กนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในเขตเกาะสมุยและจังหวัดสุราษฎร์ธานีจำนวน 25 แห่ง
นอกจากทุนการศึกษาแล้ว เฉิน หลงยังได้เตรียมอุปกรณ์การเรียนที่มีตราสัญลักษณ์ของกองทุนไปมอบให้กับเด็กๆ ที่เมืองไทยด้วย โดยมีกำหนดที่จะไปมอบที่เกาะสมุยในวันที่ 2 มกราคม 2554 เป็นของขวัญปีใหม่ให้กับเด็กๆ และพี่น้องชาวไทย
หลิน เผิงได้กล่าวถึงเหตุผลที่เฉิน หลงเลือกที่จะให้ความช่วยเหลือเด็กๆ ในประเทศไทยว่า เป็นเพราะเฉิน หลงเคยใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไทยในสมัยที่ยังเป็นเด็ก จึงมีความรักและความผูกพันกับประเทศไทยเป็นพิเศษ นอกจากนี้ เฉิน หลงยังเชื่อมั่นด้วยว่า ความรักและความเอื้ออาทรเป็นสิ่งที่พึงมอบให้แก่กันและกันโดยไม่คำนึงถึงพรมแดนหรือเชื้อชาติ จึงได้เลือกที่จะมอบความรักเหล่านี้ให้กับเด็กๆ ในประเทศไทย
ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตได้กล่าวขอบคุณและชื่นชมกองทุนเพื่อการกุศลเฉิน หลงในน้ำใจไมตรีอันดีที่มีต่อเด็กไทย และจะส่งมอบเงินนี้ให้กับจังหวัดสุราษฎร์ธานีต่อไป เชื่อว่า ด้วยทุนการศึกษาเหล่านี้ เด็กๆ ของไทยจะมีโอกาสทางการศึกษาที่มากยิ่งขึ้น และจะผูกพันกับประเทศจีนมากขึ้นด้วยเช่นกัน

SHARE