เอกอัครราชทูตร่วมงานพิธีมอบขาเทียมพระราชทานที่กว่างโจว

เอกอัครราชทูตร่วมงานพิธีมอบขาเทียมพระราชทานที่กว่างโจว

เอกอัครราชทูตเปี่ยมศักดิ์ มิลินทจินดา ได้ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบขาเทียมพระราชทานที่นครกว่างโจว เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2554
มูลนิธิขาเทียมพระราชทานในสมเด็จพระศรีนคริทราบรมราชชนนีได้นำทีมแพทย์และอาสาสมัครมาดำเนินการจัดทำขาเทียมให้กับผู้พิการในนครกว่างโจว มณฑลกวางตุ้ง ในช่วงเดือนมิถุนายน 2554 โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ และยังถ่ายทอดเทคโนโลยี รวมถึงมอบอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องให้กับมูลนิธิขาเทียมมณฑลกวางตุ้งด้วย โดยกิจกรรมการกุศลครั้งนี้ถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมเฉลิมฉลองในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงมีพระชนมายุ 84 พรรษาในปีนี้ รวมถึงเป็นการฉลองครบรอบ 36 ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและจีน และเป็นการกระชับมิตรภาพในระดับประชาชนระหว่างพี่น้องชาวไทยและชาวจีนด้วย
ภายในงาน พล.อ.อ. กำธน สินธวานนท์ องคมนตรี ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการมอบขาเทียมให้กับมูลนิธิขาเทียมของมณฑลกวางตุ้งและกรมกิจการพลเรือนมณฑลกวางตุ้ง โดยมีแขกผู้มีเกียรติทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายจีนเข้าร่วมด้วย นอกจากนี้ ผู้พิการในมณฑลกวางตุ้งก็สนใจเข้ารับการจัดทำขาเทียมในครั้งนี้เป็นจำนวนมากเช่นกัน

SHARE