เอกอัครราชทูตฯ ต้อนรับผู้ว่าราชการ กทม. และคณะ ซึ่งได้เดินทางมาเยือนนครเทียนจินเพื่อขยายความสัมพันธ์บ้านพี่เมืองน้อง

เอกอัครราชทูตฯ ต้อนรับผู้ว่าราชการ กทม. และคณะ ซึ่งได้เดินทางมาเยือนนครเทียนจินเพื่อขยายความสัมพันธ์บ้านพี่เมืองน้อง

      ช่วงบ่ายวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2555 นายวิบูลย์ คูสกุล เอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง ได้ต้อนรับ ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการ กทม. และคณะ ที่ห้องรับรองท่าอากาศยานกรุงปักกิ่ง โดยคณะได้เดินทางโดยรถยนต์ต่อไปยังนครเทียนจินเพื่อเข้าร่วมพิธีลงนาม “ข้อตกลงการสถาปนาความสัมพันธ์ความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนฉันมิตรและ “บันทึกความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่าง กทม. กับนครเทียนจิน” ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555

      วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555 ก่อนพิธีลงนามความตกลงทั้งสอง ผู้ว่าราชการ กทม. และคณะ พร้อมด้วยเอกอัครราชทูตฯ ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายหวง ซิงกั๋ว นายกเทศมนตรีนครเทียนจิน โดยการหารือเป็นไปอย่างฉันมิตร และทั้งสองฝ่ายได้เห็นพ้องถึงความสำคัญในการให้ความร่วมมือด้านการศึกษาและการพัฒนาเยาวชนเพื่อเป็นรากฐานในการเชื่อมโยงระหว่างประชาชนของสองประเทศ นอกจากนี้ ฝ่ายจีนยังได้แสดงความพร้อมในการขยายความร่วมมือด้านต่าง ๆ กับ กทม. อีกด้วย

SHARE

“ เอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง นำทีมประเทศไทย ในกรุงปักกิ่ง และครอบครัว จัดกิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา”

พระราชกรณียกิจ เพื่อให้สถาบันการศึกษา โรงเรียน และหน่วยงานต่าง ๆ สามารถดาวน์โหลดไปใช้ ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

งานสงกรานต์ ณ กรุงปักกิ่ง ประจำปี 2567 เฉลิมฉลองในโอกาสที่ประเพณีสงกรานต์ได้รับการขึ้นทะเบียน โดยองค์กร UNESCO เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ