เอกอัครราชทูตฯ ต้อนรับผู้ว่าราชการ กทม. และคณะ ซึ่งได้เดินทางมาเยือนนครเทียนจินเพื่อขยายความสัมพันธ์บ้านพี่เมืองน้อง

เอกอัครราชทูตฯ ต้อนรับผู้ว่าราชการ กทม. และคณะ ซึ่งได้เดินทางมาเยือนนครเทียนจินเพื่อขยายความสัมพันธ์บ้านพี่เมืองน้อง

      ช่วงบ่ายวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2555 นายวิบูลย์ คูสกุล เอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง ได้ต้อนรับ ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการ กทม. และคณะ ที่ห้องรับรองท่าอากาศยานกรุงปักกิ่ง โดยคณะได้เดินทางโดยรถยนต์ต่อไปยังนครเทียนจินเพื่อเข้าร่วมพิธีลงนาม “ข้อตกลงการสถาปนาความสัมพันธ์ความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนฉันมิตรและ “บันทึกความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่าง กทม. กับนครเทียนจิน” ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555

      วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555 ก่อนพิธีลงนามความตกลงทั้งสอง ผู้ว่าราชการ กทม. และคณะ พร้อมด้วยเอกอัครราชทูตฯ ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายหวง ซิงกั๋ว นายกเทศมนตรีนครเทียนจิน โดยการหารือเป็นไปอย่างฉันมิตร และทั้งสองฝ่ายได้เห็นพ้องถึงความสำคัญในการให้ความร่วมมือด้านการศึกษาและการพัฒนาเยาวชนเพื่อเป็นรากฐานในการเชื่อมโยงระหว่างประชาชนของสองประเทศ นอกจากนี้ ฝ่ายจีนยังได้แสดงความพร้อมในการขยายความร่วมมือด้านต่าง ๆ กับ กทม. อีกด้วย

SHARE

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่งจัดพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕