เอกอัครราชทูตฯ เข้าพบหารือกับนายอิน เว่ยตง (Yin Weidong) ผู้ก่อตั้ง ประธานบริษัทและ CEO บริษัท Sinovac Biotech

เอกอัครราชทูตฯ เข้าพบหารือกับนายอิน เว่ยตง (Yin Weidong) ผู้ก่อตั้ง ประธานบริษัทและ CEO บริษัท Sinovac Biotech

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563 นายอรรถยุทธ์ศรีสมุทร เอกอัครราชทูต กรุงปักกิ่ง ได้เข้าพบหารือ
กับนายอิน เว่ยตง (Yin Weidong) ผู้ก่อตั้งประธานบริษัทและ CEOริษัท Sinovac Biotechรวมทั้ง
คณะผู้บริหาร เพื่อรับฟังแผนการดำเนินงานในเรื่องวัคซีน COVID-19 ของบริษัท และหารือแนวทางส่งเสริมความร่วมมือในด้านนี้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทย

 

SHARE

พระราชกรณียกิจ เพื่อให้สถาบันการศึกษา โรงเรียน และหน่วยงานต่าง ๆ สามารถดาวน์โหลดไปใช้ ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

งานสงกรานต์ ณ กรุงปักกิ่ง ประจำปี 2567 เฉลิมฉลองในโอกาสที่ประเพณีสงกรานต์ได้รับการขึ้นทะเบียน โดยองค์กร UNESCO เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ