เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมศึกษาดูงาน ที่บริษัท Xinjiang Goldwind Science & Technology Co., Ltd.

เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมศึกษาดูงาน ที่บริษัท Xinjiang Goldwind Science & Technology Co., Ltd.

เมื่อวันที่​ 15 ตุลาคม 2563 นายอรรถยุทธ์ ศรีสมุทร เอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง พร้อมคณะทูต
ในกรุงปักกิ่ง ได้เข้าร่วมศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีพลังงานสะอาด โดยเฉพาะการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลกับพลังงานลม และแนวทางการพัฒนาเมืองอัจฉริยะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างครบวงจร ที่บริษัท Xinjiang Goldwind Science & Technology Co., Ltd. กรุงปักกิ่ง

SHARE