เอกอัครราชทูตฯ ให้สัมภาษณ์นิตยสาร TRAVEL & LEISURE

เอกอัครราชทูตฯ ให้สัมภาษณ์นิตยสาร TRAVEL & LEISURE

      วันที่ 22 กรกฎาคม 2554 เวลา 10.00 น. นายเปี่ยมศักดิ์ มิลินทจินดา เอกอัครราชทูตฯ ได้ให้สัมภาษณ์แก่นิตยสาร TRAVEL & LEISURE ฉบับภาษาจีน ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ ณ กรุงปักกิ่ง เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวประเทศไทย โดยเฉพาะแนะนำนักท่องเที่ยวจีนที่สนใจจะไปท่องเที่ยวในประเทศไทยได้รู้จักถึงสิ่งที่โดดเด่นของไทย เช่น สถานที่ท่องเที่ยว เทศกาล ประเพณีวัฒนธรรม อาหารการกิน รวมทั้งแหล่งช้อปปิ้งที่น่าสนใจ

      นิตยสาร TRAVEL & LEISURE เป็นนิตยสารรายเดือนที่แนะนำการท่องเที่ยวและสิ่งบันเทิงภายในประเทศจีนและทั่วโลก ซึ่งเป็นนิตยสารฉบับเดียวที่จัดพิมพ์ทั้งภาษาจีนและภาษาอังกฤษของจีน ปัจจุบันจัดพิมพ์จำหน่าย 2.5 แสนเล่มต่อเดือน

SHARE

พระราชกรณียกิจ เพื่อให้สถาบันการศึกษา โรงเรียน และหน่วยงานต่าง ๆ สามารถดาวน์โหลดไปใช้ ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

งานสงกรานต์ ณ กรุงปักกิ่ง ประจำปี 2567 เฉลิมฉลองในโอกาสที่ประเพณีสงกรานต์ได้รับการขึ้นทะเบียน โดยองค์กร UNESCO เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ