เอกอัครราชทูตเซียร์ราลีโอนประจำประเทศไทย ถิ่นพำนัก ณ กรุงปักกิ่ง พบหารือ อุปทูต ฯ

เอกอัครราชทูตเซียร์ราลีโอนประจำประเทศไทย ถิ่นพำนัก ณ กรุงปักกิ่ง พบหารือ อุปทูต ฯ

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2557 นาย Victor Foh เอกอัครราชทูตเซียร์ราลีโอนประจำประเทศไทย ถิ่นพำนัก ณ กรุงปักกิ่ง ได้พบกับนางอุรีรัชต์ รัตนพฤกษ์ อุปทูต ฯ ที่สถานเอกอัครราชทูต ฯ เพื่อหารือเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในเซียร์ราลีโอน และประเด็นอื่น ๆ อาทิ ความสัมพันธ์ระหว่างจีน – เซียร์ราลีโอน และการพัฒนาในเซียร์ราลีโอน โดยเอกอัครราชทูต เซียร์ราลีโอนได้กล่าวว่า ปัจจุบันสถานการณ์ในเซียร์ราลีโอนสงบเรียบร้อยแล้ว จึงเชิญชวน การลงทุนจากไทยในสาขาต่าง ๆ เช่น ร้านอาหารไทย โดยตนชอบอาหารไทยมาก จึงหวังว่า จะได้มีโอกาสรับประทานอาหารไทยที่เซียร์ราลีโอนในอนาคต

ในโอกาสนี้ อุปทูต ฯ ได้มอบข้าวหอมมะลิชั้นดีและหนังสือ Secrets to Thai Cooking ซึ่งจัดทำ โดยกระทรวงการต่างประเทศและมูลนิธิไทย ให้แก่เอกอัครราชทูตเซียร์ราลีโอนและเจ้าหน้าที่ สถานเอกอัครราชทูตเซียร์ราลีโอนที่เข้าร่วมการหารือด้วย

SHARE

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง จัดกิจกรรม ณ กำแพงเมืองจีน เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ 

“ เอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง นำทีมประเทศไทย ในกรุงปักกิ่ง และครอบครัว จัดกิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา”

พระราชกรณียกิจ เพื่อให้สถาบันการศึกษา โรงเรียน และหน่วยงานต่าง ๆ สามารถดาวน์โหลดไปใช้ ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

งานสงกรานต์ ณ กรุงปักกิ่ง ประจำปี 2567 เฉลิมฉลองในโอกาสที่ประเพณีสงกรานต์ได้รับการขึ้นทะเบียน โดยองค์กร UNESCO เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ