เอกอัครราชทูตเซียร์ราลีโอนประจำประเทศไทย ถิ่นพำนัก ณ กรุงปักกิ่ง พบหารือ อุปทูต ฯ

เอกอัครราชทูตเซียร์ราลีโอนประจำประเทศไทย ถิ่นพำนัก ณ กรุงปักกิ่ง พบหารือ อุปทูต ฯ

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2557 นาย Victor Foh เอกอัครราชทูตเซียร์ราลีโอนประจำประเทศไทย ถิ่นพำนัก ณ กรุงปักกิ่ง ได้พบกับนางอุรีรัชต์ รัตนพฤกษ์ อุปทูต ฯ ที่สถานเอกอัครราชทูต ฯ เพื่อหารือเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในเซียร์ราลีโอน และประเด็นอื่น ๆ อาทิ ความสัมพันธ์ระหว่างจีน – เซียร์ราลีโอน และการพัฒนาในเซียร์ราลีโอน โดยเอกอัครราชทูต เซียร์ราลีโอนได้กล่าวว่า ปัจจุบันสถานการณ์ในเซียร์ราลีโอนสงบเรียบร้อยแล้ว จึงเชิญชวน การลงทุนจากไทยในสาขาต่าง ๆ เช่น ร้านอาหารไทย โดยตนชอบอาหารไทยมาก จึงหวังว่า จะได้มีโอกาสรับประทานอาหารไทยที่เซียร์ราลีโอนในอนาคต

ในโอกาสนี้ อุปทูต ฯ ได้มอบข้าวหอมมะลิชั้นดีและหนังสือ Secrets to Thai Cooking ซึ่งจัดทำ โดยกระทรวงการต่างประเทศและมูลนิธิไทย ให้แก่เอกอัครราชทูตเซียร์ราลีโอนและเจ้าหน้าที่ สถานเอกอัครราชทูตเซียร์ราลีโอนที่เข้าร่วมการหารือด้วย

SHARE

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่งจัดพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕