เอกอัครราชทูตให้สัมภาษณ์สำนักข่าว Xinhua CFC

เอกอัครราชทูตให้สัมภาษณ์สำนักข่าว Xinhua CFC

วันที่ 18 สิงหาคม 2553 เวลา 15.00-16.30 น. นายเปี่ยมศักดิ์ มิลินทจินดา เอกอัครราชทูต ได้เดินทางไปเยี่ยมสำนักข่าวซินหัว (Xinhua News Agency) เพื่อพบหารือกับผู้บริหารของทางสำนักข่าว และให้สัมภาษณ์ช่องการเงิน 08 ของสำนักข่าว
เอกอัครราชทูตได้พบหารือกับนายลู่ เหว่ย รองผู้อำนวยการสำนักข่าวซินหัว โดยหารือกันในประเด็นเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างไทย-จีนที่แนบแน่น โดยเฉพาะความร่วมมือในวงการสื่อสารมวลชน ซึ่งทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะกระชับความสัมพันธ์ให้ใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น
ช่องการเงิน 08 ของสำนักข่าวซินหัวเป็นช่องที่ผลิตข่าวสารด้านการเงินการทุนโดยเฉพาะ โดยถือเป็นช่องการเงินที่ดีที่สุดในจีนและมีข้อมูลข่าวสารเสนอมากกว่า 10,000 ข่าวต่อวัน และในโอกาสนี้ พิธีกรชื่อดังของช่อง เหวย เหว่ยได้สัมภาษณ์เอกอัครราชทูตเกี่ยวกับสถานการณ์ของประเทศไทย โดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจ ประเด็นด้านการเงินที่น่าสนใจของภูมิภาค ความร่วมมือไทย-จีนในด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว และประเด็นอื่นๆ ซึ่งเอกอัครราชทูตได้เน้นย้ำว่า ความร่วมมือไทย-จีน ในทุกๆ ด้านล้วนดำเนินไปได้เป็นอย่างดี ไทยมีแผนตั้งรับวิกฤติเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ และเชิญชวนชาวจีนให้ไปท่องเที่ยวและลงทุนในไทย

SHARE