เอกอัครราชทูตให้สัมภาษณ์ China Economic Weekly

เอกอัครราชทูตให้สัมภาษณ์ China Economic Weekly

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2553 เวลา 10.00 น. นักข่าวจากนิตยสาร China Economic Weekly ได้เดินทางมายังทำเนียบเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงปักกิ่งเพื่อสัมภาษณ์เอกอัครราชทูตเปี่ยมศักดิ์ มิลินทจินดา ในประเด็นเรื่องความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างไทย-จีน เหตุการณ์ความไม่สงบในประเทศไทยในช่วงที่ผ่านมา การค้าขายลงทุนระหว่างไทยกับจีน การขึ้นค่าเงินหยวน อุดมการณ์ประชาธิปไตยของไทยและจีน เป็นต้น
ระหว่างการสัมภาษณ์ เอกอัครราชทูตได้เน้นย้ำว่าความร่วมมือระหว่างไทยกับจีนในทุก ๆ ด้านเป็นไปอย่างราบรื่น แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาที่สดใสในอนาคต ความสัมพันธ์ไทย-จีนถือได้ว่าเป็นแบบอย่างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสองประเทศที่มีระบอบการปกครองที่แตกต่างกัน การเดินทางมาเยือนจีนหลายต่อหลายครั้งของบุคคลระดับผู้นำประเทศของไทยมีส่วนกระตุ้นให้ความร่วมมือในด้านการค้าการลงทุน การก่อสร้างทางรถไฟเชื่อมระหว่างสองประเทศเป็นไปอย่างราบรื่น ส่วนคำถามเกี่ยวกับความเหมือนความต่างของประชาธิปไตยระหว่างประเทศไทยและจีนนั้น เอกอัครราชทูตได้ให้ความเห็นว่า ความแตกต่างนั้นอยู่ตรงที่ว่าแต่ละประเทศตีความคำว่าประชาธิปไตยไว้ว่าอย่างไร การให้สิทธิที่เท่าเทียมหรือการให้สิทธิแก่ประชาชนในการบริหารประเทศล้วนเป็นคำจำกัดความหนึ่งของประชาธิปไตยทั้งสิ้น แม้แต่ละประเทศมีทิศทางและแนวโน้มการพัฒนาประชาธิปไตยของตน แต่ก็มีเป้าหมายเดียวกันคือประโยชน์สุขของประชาชนโดยส่วนรวม
หลังการสัมภาษณ์ เอกอัครราชทูตได้ลงลายนามในสมุดให้แก่นักข่าวจาก China Economic Weekly เป็นที่ระลึก

SHARE