เอกอัครราชทูตให้สัมภาษณ์ China-ASEAN Business Council

เอกอัครราชทูตให้สัมภาษณ์ China-ASEAN Business Council

วันที่ 18 สิงหาคม 2553 เวลา 10.00 น. คณะนักข่าวทั้งหมด 12 คนจาก China Daily, 21st Century Business Harald, Caijing Magazine, China News Service, International Business Daily, Xinhua News Agency และ People’s Daily นำโดยเจ้าหน้าที่จาก China-ASEAN Business Council ผู้ริเริ่มจัดกิจกรรม ได้เดินทางมายังทำเนียบเอกอัครราชทูตเพื่อสัมภาษณ์เอกอัครราชทูตเปี่ยมศักดิ์ มิลินทจินดา โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและประเทศจีน สถานการณ์การลงทุนของไทยในปัจจุบัน สิ่งแวดล้อมและนโยบายส่งเสริมการลงทุน และสิ่งที่นักลงทุนชาวจีนควรสนใจก่อนเข้าไปลงทุนในประเทศไทย
ระหว่างการสัมภาษณ์ เอกอัครราชทูตได้กล่าวถึงมูลค่าการค้าและการลงทุนระหว่างสองประเทศ โดยเฉพาะหลังจากการเปิด China-ASEAN FTA เมื่อวันที่ 1 มกราคมที่ผ่านมา ได้กลายเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ปริมาณการนำเข้า-ส่งออกของทั้งสองประเทศเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ ยังได้กล่าวถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจที่ประเทศไทยได้รับหลังจากเกิดเหตุการณ์การประท้วงรัฐบาลที่ผ่านมา แต่ก็ได้เน้นย้ำว่าเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของไทย ได้ฟื้นฟูกลับมาสู่สภาวะปกติแล้ว และยังเน้นย้ำว่าการแลกเปลี่ยนด้านการลงทุนระหว่างประเทศไทยและจีนนั้นมีทิศทางการพัฒนาที่สดใส และมั่นใจว่าจะดียิ่งขึ้นในอนาคต

SHARE