เอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นประธานวันงานกองทัพไทย ประจําปี 2557

เอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นประธานวันงานกองทัพไทย ประจําปี 2557

      เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2557 เวลา 12.00 น.- 14.00 น. สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปักกิ่งได้จัดงานวันกองทัพไทยประจำปี 2557 ณ โรงแรม Grand Millennium กรุงปักกิ่ง ซึ่งวันกองทัพไทยจะตรงกับวันที่ 18 มกราคม ของทุกปี โดยนายวิบูลย์ คูสกุล เอกอัคราชทูตไทยประจําสาธารณรัฐประชาชนจีน พันเอกธนภัทร นาคชัยยะ ผู้ช่วยทูตทหารบกและรักษาการผู้ช่วยทูตทหาร นาวาเอกไพศาล ชะโนภาษ ผู้ช่วยทูตทหารเรือ นาวาอากาศเอกสุระ ไชโย ผู้ช่วยทูตทหารอากาศ และพันเอกเอื้อชาติ หนุนภักดี รองผู้ช่วยทูตทหารบก ให้การต้อนรับแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน

      ในการนี้ มีแขกเกียรติยศฝ่ายทหารจากกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน (People’s Liberation Army -PLA) ได้แก่ พลอากาศโท Zhen Qunliang รองผู้บัญชาการทหารอากาศ พลเรือตรี Yan Baojian รองเสนาธิการทหารเรือ และพันเอกพิเศษ Liu Zhongbin รองอธิบดี กรมเอเชีย สํานักงานวิเทศสัมพันธ์ กระทรวงกลาโหมจีน นอกจากนี้ ยังมีผู้ช่วยทูตทหาร รองผู้ช่วยทูตทหาร ผู้ช่วยทูตเหล่าทัพ และรองผู้ช่วยทูตเหล่าทัพต่างประเทศประจำกรุงปักกิ่ง พร้อมคู่สมรส และข้าราชการของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่งพร้อมคู่สมรส ชาวไทย และนักธุรกิจไทยที่พำนักอยู่ในกรุงปักกิ่งเข้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันกองทัพไทยกว่า 200 คน

      เอกอัครราชทูตฯ ได้เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยกล่าวว่า ในช่วงที่ผ่านมากองทัพไทยและจีนมีความร่วมมือที่ดีในหลายๆ ด้าน ทั้งการแลกเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ระดับสูง การหารือแลกเปลี่ยนร่วมมือด้านรักษาความมั่นคงร่วมกัน ทั้งสองประเทศประสงค์ที่จะขยายขอบเขตการแลกเปลี่ยนความร่วมมือให้มากขึ้นเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ และส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาค และได้เชิญชวนแขกผู้มีเกียรติร่วมดื่มถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเพื่อสุขภาพของประธานาธิบดีจีน และเพื่อความสัมพันธ์ไทย-จีนที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นต่อไป

SHARE

สอท.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีฉัตรมงคล พุทธศักราช 2565 ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย พระบรมมหาราชวัง

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่งจัดพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔