เอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐประชาชนจีนได้รับรางวัล “ทูตมิตรภาพระหว่างประเทศ”

เอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐประชาชนจีนได้รับรางวัล “ทูตมิตรภาพระหว่างประเทศ”

      เมื่อวันที่ 26 ม.ค. 2557 คณะกรรมการเทศกาลวัฒนธรรมมิตรภาพระหว่างประเทศแห่งชาติจีน ได้มอบรางวัล “ทูตมิตรภาพระหว่างประเทศ” ให้แก่นายวิบูลย์ คูสกุล เอกอัครราชทูตประจำสาธารณรัฐประชาชนจีน ในงาน 17th China International Friendship and Culture Festival – Foreign Official’s Spring Festival Celebration and International Friendship Ambassador Award Ceremony ที่ Beijing International Hotel โดยมีนายชัยรัตน์ พรทิพย์วรเวชย์ อัครราชทูตที่ปรึกษา เป็นตัวแทนเอกอัครราชทูตฯ รับมอบรางวัลดังกล่าว

      งานดังกล่าวมีตัวแทนจากสถานเอกอัครราชทูตประเทศต่างๆ องค์การระหว่างประเทศและสื่อมวลชนทั้งจีนและต่างประเทศเข้าร่วม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสะพานมิตรภาพและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างจีนกับประเทศต่างๆ ให้แน่นแฟ้น รวมทั้งเป็นการขอบคุณเอกอัครราชทูตจากประเทศต่างๆ ที่ได้ทุ่มเทเวลาและกำลังในการส่งเสริมมิตรภาพระหว่างจีนกับประเทศทั่วโลก

      ในปี 2556 ที่ผ่านมา สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปักกิ่ง ได้จัดกิจกรรมหลากหลายประเภท อาทิ เทศกาลภาพยนตร์ไทย เทศกาลทุเรียนไทย เทศกาลอาหารและงานวัดไทย เป็นต้น เพื่อส่งเสริมให้ชาวจีนทั่วไปโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่รู้จักและเข้าใจวัฒนธรรมไทยมากขึ้น

SHARE

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่งจัดพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕