เอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐประชาชนจีนได้รับรางวัล “บุคคลในข่าวแห่งปี”

เอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐประชาชนจีนได้รับรางวัล “บุคคลในข่าวแห่งปี”

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2557 นายวิบูลย์ คูสกุล เอกอัครราชทูตประจำสาธารณรัฐประชาชนจีนร่วมงานฉลองครบรอบ 13 ปีแห่งการก่อตั้งสมาคมนักข่าว Home and Abroad News Press ของจีน ณ ห้องประชุมนานาชาติ โรงแรม Sunworld Dynasty และในโอกาสเดียวกัน ได้รับมอบรางวัล”The News Person of The Year” (บุคคลในข่าวแห่งปี) ประจำปี 2557 โดยได้รับยกย่องว่าเป็นเอกอัครราชทูตฯ ที่มีบทบาทนำในสื่อมวลชนจีน และทำคุณประโยชน์ในการส่งเสริมความสัมพันธ์และมิตรภาพระหว่างไทย-จีน รวมทั้งความร่วมมือระหว่างภูมิภาคอาเซียน-จีนด้วย โดยเอกอัครราชทูตฯ ไทยเป็นประเทศเดียวในภูมิภาคอาเซียนที่ได้รับรางวัลนี้

 

เอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวสุนทรพจน์ก่อนรับรางวัล ”The News Person of The Year” สรุปสาระสำคัญว่า สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่งได้ให้ความสำคัญในการส่งเสริมความสัมพันธ์ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างไทย-จีนมาโดยตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในด้านการทูตวัฒนธรรมและในระดับประชาชน สู่ประชาชน ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ เห็นว่า มีส่วนสำคัญที่สุดในการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างสองประเทศในทุกมิติ ที่ผ่านมา สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดกิจกรรมต่างๆ ทั้งด้านการศึกษาและวัฒนธรรมให้แก่ประชาชนจีนทั่วไป โดยเฉพาะคนจีนรุ่นใหม่และเยาวชนจีน ถือว่าเป็นการปลูกฝังความสัมพันธ์ที่เรียกว่า “soft power diplomacy” เพื่อให้ประชาชนจีน

เกิดความเข้าใจและการพัฒนาความสัมพันธ์แบบยั่งยืนระหว่างไทยกับจีน ที่สำคัญ เอกอัครราชทูตฯ ได้จัดกิจกรรมเปิดทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ ให้แก่แฟนคลับ weibo ของสถานเอกอัครราชทูตฯ สื่อมวลชนจีน และเยาวชนจีน อย่างต่อเนื่อง โดยถือเป็น ”open-house policy” เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่วัฒนธรรมไทยในด้านต่าง ๆ ให้แพร่หลายยิ่งขึ้น  นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตฯ ยังให้ความสำคัญกับสื่อมวลชนเพราะถือว่าเป็นเครื่องมือสื่อสารสร้างความเข้าใจกับประชาชนจีน การเปิดตัวของเอกอัครราชทูตฯ ต่อสื่อหลากหลายทุกแขนงมีความสำคัญ เพราะจะทำให้สามารถสื่อความเข้าใจกับประชาชนจีนได้ทั่วถึงในทุกระดับ โดยเฉพาะการมุ่งเจาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่จะเป็นอนาคตของความสัมพันธ์ไทย-จีนต่อไป

SHARE

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จ ฯ ไปในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2565 ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม และพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย พระบรมมหาราชวัง

สอท.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีฉัตรมงคล พุทธศักราช 2565 ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย พระบรมมหาราชวัง