เอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแด่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ สมาชิกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

เอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแด่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ สมาชิกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2557 เวลา 12.00-13.30 น. นายวิบูลย์ คูสกุล เอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต แด่พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ สมาชิกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และนายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และคณะ ซึ่งเยือนจีน เพื่อปฏิบัตรราชการ ระหว่างวันที่ 28-31 ตุลาคม 2557

เอกอัคราชทูตฯ ได้กล่าวต้อนรับ และบรรยายสรุปสถานการณ์การเมืองและเศรษฐกิจจีนในปัจจุบันรวมทั้งนโยบายการปราบปรามคอรัปชั่นของจีน นโยบายต่างประเทศของจีน ตลอดจนนโยบายเศรษฐกิจของจีนที่เน้นการกระตุ้นการบริโภคภายในและการส่งเสริมนวัตกรรม และปรากฏการณ์ของสังคมของผู้ใช้บริการอินเตอร์เน็ต หรือ netizens ที่ปัจจุบันมี 600 กว่าล้านคน ซึ่งกลายเป็นโจทย์ใหญ่ของรัฐบาล เพราะสังคมอินเตอร์เน็ตดังกล่าวนี้จะเป็นปัจจัยกำหนดอนาคตของประเทศทั้งในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมจีน ต่อไป

นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตฯ ยังได้บรรยายสรุปภาพรวมความสัมพันธ์ไทย-จีน โดยเน้นเรื่องความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมด้านเศรษฐกิจและวัฒนธรรม หรือ soft-power ที่ไทยเป็นต่อกประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นๆ จึงควรส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากจะเป็นพื้นฐานสำคัญในความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศ เอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวว่าในปี 2558 ซึ่งเป็นปีครบรอบ 40 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูต

ระหว่างไทย-จีน จะเป็นโอกาสดีในการบรรลุเป้าหมายความร่วมมือที่เป็นรูปธรรม อาทิ ด้านความร่วมมือรถไฟไทย-จีน ทั้งนี้ จีนได้ประกาศนโยบายส่งเสริมเส้นทางสายไหมในศตวรรษที่ 21 ทั้งทางบกและทางทะเล โดยจีนประสงค์ร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการเสริมสร้างโครงสร้างพื้นฐานในภูมิภาค รวมทั้งด้านรถไฟเพื่อตอบสนองนโยบายส่งเสริมการเชื่อมโยง การพัฒนา และการแลกเปลี่ยนในทุกมิติของภูมิภาค และเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2557 ผู้นำจีนและผู้นำประเทศที่เกี่ยวข้องอีก 20 ประเทศ รวมทั้งไทย ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจและร่างข้อตกลงร่วมเป็นหุ้นส่วนจัดตั้งธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเอเชีย (Asian Infrastructure Investment Bank – AIIB) ที่กรุงปักกิ่ง ซึ่งเป็นแนวคิดริเริ่มของจีนเพื่อระดมทุนให้ความช่วยเหลือประเทศสมาชิกในการลงทุนเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในด้านต่าง ๆ ซึ่งไทยก็สามารถใช้ประโยชน์จาก AIIB

นอกจากนี้ คณะยังแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ข้อมูลและข้อคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ด้วย

SHARE

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่งจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณกุศล ประจำปี 2565และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 70 พรรษา และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 90 พรรษา