เอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐประชาชนจีนคนใหม่เข้ารับตำแหน่ง

เอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐประชาชนจีนคนใหม่เข้ารับตำแหน่ง

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2553 นายเปี่ยมศักดิ์ มิลินทจินดา เอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐประชาชนจีนคนใหม่ได้เดินทางถึงกรุงปักกิ่งเมื่อเวลา 16.00 น. ด้วยเที่ยวบินที่ TG 614 เพื่อเข้ารับตำแหน่งเอกอัครราชทูต โดยมีข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง ทีมประเทศไทย พร้อมทั้งเอกอัครราชทูตและนักการทูตจากสถานเอกอัครราชทูตประเทศอาเซียนไปให้การต้อนรับที่ห้องรับรองพิเศษ ท่าอากาศยานนานาชาติกรุงปักกิ่ง
ต่อมา เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2553 เวลา 09.00 น. เอกอัครราชทูตได้เดินทางไปยังกระทรวงการต่างประเทศจีน เพื่อยื่นสำเนาพระราชสาส์นตราตั้งให้กับนายเซี่ย ป๋อหัว รักษาการอธิบดีกรมพิธีการทูต โดยเอกอัครราชทูตได้กล่าวถึงความรู้สึกยินดีที่ได้มารับตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำสาธารณรัฐประชาชนจีน เพราะประเทศจีนเป็นประเทศที่มียิ่งใหญ่และมีความสัมพันธ์อันดีกับไทยมาโดยตลอด พร้อมทั้งให้คำมั่นว่า จะปฏิบัติหน้าที่เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศให้ดีที่สุด ในขณะที่รักษาการอธิบดีกรมพิธีการทูตจีนได้กล่าวต้อนรับเอกอัครราชทูต และยินดีที่ประเทศไทยได้ส่งนักการทูตผู้เปี่ยมด้วยความสามารถและประสบการณ์เช่นเอกอัครราชทูตมาดำรงตำแหน่ง และเชื่อมั่นว่า ความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศจะพัฒนาได้ดียิ่งขึ้นไป

SHARE

พระราชกรณียกิจ เพื่อให้สถาบันการศึกษา โรงเรียน และหน่วยงานต่าง ๆ สามารถดาวน์โหลดไปใช้ ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

งานสงกรานต์ ณ กรุงปักกิ่ง ประจำปี 2567 เฉลิมฉลองในโอกาสที่ประเพณีสงกรานต์ได้รับการขึ้นทะเบียน โดยองค์กร UNESCO เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ