เอกอัครราชทูตไทยพบปะเลขาธิการ ACJA

เอกอัครราชทูตไทยพบปะเลขาธิการ ACJA

      เมื่อวันที่ 10 ก.พ. 2555 นายวิบูลย์ คูสกุล เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปักกิ่งได้พบปะกับ นายจู้ โซ่เฉิน เลขาธิการสมาคมนักข่าวแห่งประเทศจีน (All China Journalists Association – ACJA) โดยย้ำไทยให้ความสำคัญกับด้านสารนิเทศระหว่างไทย-จีน ซึ่งถือเป็นซอฟท์เพาเวอร์ที่สำคัญต่อความสัมพันธ์ไทย-จีน

      ระหว่างการพบปะ ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องจะส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง สถานเอกอัครราชทูตฯ กับ ACJA เพิ่มขึ้น โดยทั้งสองฝ่ายจะจัดกิจกรรมประจำปีร่วมกันต่อไปคือ การเชิญสื่อจีนเยือนไทย ซึ่งเมื่อวันที่ 18-23 ส.ค. ปีที่ผ่านมา คณะสมาคมนักข่าวแห่งประเทศจีนได้เยือนประเทศไทยอย่างฉันมิตรและประสบความสำเร็จด้วยดี

SHARE