เอกอัครราชทูตไทยเข้าร่วมงาน New Year’s Gala for ASEAN Students จัดโดย ASEAN-China Centre

เอกอัครราชทูตไทยเข้าร่วมงาน New Year’s Gala for ASEAN Students จัดโดย ASEAN-China Centre

เมื่อวันที่ 26 ธ.ค. 55 ออท. วิบูลย์ คูสกุล ได้รับเชิญจากนายหม่า หมิงเฉียง เลขาธิการ ASEAN-China Centre (ACC) ให้เข้าร่วมงาน New Year’s Gala for ASEAN Students โดยในงานได้มีผู้แทนจาก ACC สถานเอกอัครราชทูตประเทศอาเซียนในจีน และนักเรียนประเทศอาเซียนในจีนเข้าร่วม รวมกว่า 100 คน
ในงานนี้ ออท. ได้รับเชิญให้ขึ้นกล่าวเปิดงานในฐานะตัวแทนทูตประเทศอาเซียนทั้งหมด เนื่องจากไทยมีจำนวนนักเรียนที่กำลังศึกษาในจีนสูงที่สุด โดยในสุนทรพจน์ ออท. ได้กล่าวขอบคุณ ACC ที่ทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมอาเซียนและจีนโดยการจัดกิจกรรมที่มีประโยชน์เช่นนี้ อันจะช่วยกระชับความสัมพันธ์และเสริมสร้างความเข้าใจระหว่างนักเรียนอาเซียนและจีนให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น ในส่วนของไทยนั้น สาเหตุที่มีจำนวนนักเรียนในจีนมากที่สุดไม่ได้เป็นเพราะประเทศอื่นให้ความสำคัญแก่จีนยิ่งหย่อนไปกว่าไทย หากแต่เป็นเพราะไทยให้ความสำคัญกับจีนอย่างยิ่ง ปัจจุบัน จีนก้าวขึ้นเป็นมหาอำนาจ ถนนทุกสายจากอาเซียนมุ่งสู่จีน นักเรียนในประเทศอาเซียนต่างเดินทางมาเรียนที่จีนเพิ่มขึ้น กิจกรรมในลักษณะเช่นนี้ของ ACC ย่อมทำให้ประเทศอาเซียนมีความเข้าใจประเทศจีนมากขึ้น ซึ่ง ออท. เห็นว่า การเสริมสร้างความเข้าใจระหว่างกันเช่นนี้ต้องทำในลักษณะ 2 ฝ่ายหรือแบบ two-way กล่าวคือ จีนก็ควรถือโอกาสนี้ทำความเข้าใจในประเทศอาเซียนซึ่งมีลักษณะหลากหลายให้มากขึ้นด้วย

SHARE

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่งจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณกุศล ประจำปี 2565และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 70 พรรษา และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 90 พรรษา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จ ฯ ไปในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2565 ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม และพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย พระบรมมหาราชวัง

สอท.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีฉัตรมงคล พุทธศักราช 2565 ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย พระบรมมหาราชวัง