เอกอัครราชทูตไทยเปิดบ้านต้อนรับนักเรียนโครงการ “ทูตสวรรค์น้อยแห่งมิตรภาพ” จากโรงเรียนนานาชาติฟางเฉ่าตี้

เอกอัครราชทูตไทยเปิดบ้านต้อนรับนักเรียนโครงการ “ทูตสวรรค์น้อยแห่งมิตรภาพ” จากโรงเรียนนานาชาติฟางเฉ่าตี้

เมื่อวันที่ 14 ธ.ค. 55 ออท. วิบูลย์ คูสกุล เปิดทำเนียบต้อนรับนักเรียนชาวจีนระดับประถมในโครงการ “ทูตสวรรค์น้อยแห่งมิตรภาพ” จากโรงเรียนนานาชาติฟางเฉ่าตี้ จำนวน 18 คน พร้อมอาจารย์ 3 คน
ออท. วิบูลย์ฯ ได้กล่าวต้อนรับทูตสวรรค์น้อยแห่งมิตรภาพสู่ทำเนียบ และยังได้กล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน โดยเน้นย้ำว่า การที่นักเรียนชาวจีนให้ความสนใจในประเทศไทยตั้งแต่ยังเยาว์วัยเช่นนี้นับเป็นนิมิตหมายที่ดี และสอดคล้องกับนโยบายและวัตถุประสงค์ของสถานเอกอัครราชทูตฯ ที่ต้องการขยายเพิ่มพูนความสัมพันธ์กับทุกภาคส่วน ตลอดจนสะท้อนให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างไทย-จีนทีพัฒนาดีขึ้นเรื่อย ๆ ในทุกระดับ ไม่แต่เฉพาะการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูงที่มีขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ยังสืบสาวลงมาถึงระดับประชาชนซึ่งมีความใกล้ชิดผูกพันกันแนบแน่นมากขึ้นเรื่อย ๆ มีคนจีนสนใจเรียนภาษาไทย และคนไทยก็สนใจเรียนภาษาจีนมากขึ้น ดังจะเห็นตัวอย่างได้จากเจ้าหน้าที่ไทยในสถานเอกอัครราชทูตแห่งนี้ล้วนพูดภาษาจีนได้ และเจ้าหน้าที่ชาวจีนส่วนมากก็จะพูดภาษาไทยได้ ดังนั้น ออท. จึงให้ความสำคัญกับการพบปะพูดคุย โดยเฉพาะในระดับเยาวชน เนื่องจากเห็นว่า เยาวชนจีนจะเติบใหญ่ขึ้นไปและมีบทบาทในการพัฒนาความพันธ์ระหว่างไทย-จีน เยาวชนจีนจึงเป็นความหวังและเป็นอนาคตของความสัมพันธ์ไทย-จีน และเป็นรากฐานที่สำคัญของความสัมพันธ์ทวิภาคีที่จะพัฒนาให้รอบด้านและเกื้อกูลซึ่งกันและกันมากขึ้นต่อไปในอนาคต
นอกจากนี้ ในงานได้มีการจัดกิจกรรมถาม-ตอบคำถามเกี่ยวกับประเทศไทยเพื่อแจกของรางวัล ซึ่งนักเรียนต่างให้ความสนใจและยกมือตอบคำถามกันอย่างคึกคัก เป็นที่น่าสนใจว่า ประเทศไทยเป็นที่รู้จักในหมู่เยาวชนจีนที่มากพอสมควร โดยหลายคนได้เคยไปเที่ยวที่ประเทศไทยแล้ว 2- 3 ครั้งจนเกิดความประทับใจ สำหรับบางคนที่ไม่เคยไปก็ให้ความสนใจและเคยสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับประเทศไทยทางอินเตอร์เน็ตมาก่อน
จากนั้น นักเรียนในโครงการได้แสดงความสามารถเฉพาะตัว โดยมีการฟ้อนรำและเดี่ยวงิ้วจีน เล่นแซกโซโฟน ร้องเพลงประสานเสียง อีกทั้งยังได้มอบงานศิลปะของนักเรียนให้เป็นที่ระลึกแก่ ออท. อีกจำนวนมาก โดยก่อนปิดงาน ออท. ได้ให้แม่ครัวทำผัดไทยให้ชิมกันอิ่มท้องก่อนส่งนักเรียนกลับบ้าน
กิจกรรมดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบาย “เปิดทำเนียบทูตไทย” ให้คนจีนได้รู้จักประเทศไทยในทุกระดับ

SHARE

พระราชกรณียกิจ เพื่อให้สถาบันการศึกษา โรงเรียน และหน่วยงานต่าง ๆ สามารถดาวน์โหลดไปใช้ ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

งานสงกรานต์ ณ กรุงปักกิ่ง ประจำปี 2567 เฉลิมฉลองในโอกาสที่ประเพณีสงกรานต์ได้รับการขึ้นทะเบียน โดยองค์กร UNESCO เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ