เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปักกิ่งและรองประธานสภาธุรกิจไทย-จีนเยือนซีอาร์ไอ

เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปักกิ่งและรองประธานสภาธุรกิจไทย-จีนเยือนซีอาร์ไอ

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2555 นายวิบูลย์ คูสกุล เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปักกิ่งและคณะนักธุรกิจที่นำโดยนายวิกรม กรมดิษฐ์ รองประธานสภาธุรกิจไทย-จีนได้เดินทางเยือนสถานีวิทยุซีอาร์ไอ โดยได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับความร่วมมือจีน-อาเซียนและเข้าร่วมในกิจกรรมลองลิ้มชิมรสผลไม้ไทย ซึ่งร่วมกันจัดโดยสถานทูตเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปักกิ่งกับสถานีวิทยุซีอาร์ไอภาคภาษาไทย

SHARE