เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปักกิ่งเป็นเจ้าภาพเลี้ยงรับรองอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่คณะทูตกลุ่มประเทศอาเซียน ณ กรุงปักกิ่ง

เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปักกิ่งเป็นเจ้าภาพเลี้ยงรับรองอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่คณะทูตกลุ่มประเทศอาเซียน ณ กรุงปักกิ่ง

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2555 นายวิบูลย์ คูสกุล เอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง เป็นเจ้าภาพเลี้ยงรับรองอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่คณะทูตกลุ่มประเทศอาเซียน ณ กรุงปักกิ่ง พร้อมด้วยผู้แทนระดับสูงจากกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และศูนย์อาเซียน-จีน
ก่อนงานเลี้ยงอาหารกลางวัน เอกอัครราชทูตฯ ได้เชิญแขกผู้มีเกียรติทั้งหลายไปร่วมกิจกรรมกอล์ฟที่ Pine Valley Golf Club

SHARE