เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปักกิ่งร่วมงานสัมมนา “มองโลก มองไทย สู่ปี 2015”

เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปักกิ่งร่วมงานสัมมนา “มองโลก มองไทย สู่ปี 2015”

เมื่อวันที่ 15 มี.ค. 56 เวลา 13.00 – 17.00 นายวิบูลย์ คูสกุล เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปักกิ่งได้ร่วมงานสัมมนา “มองโลก มองไทย สู่ปี 2015” ที่จัดโดยสภาธุรกิจไทย – จีน ณ ห้องสยามภาวลัย พารากอนซีนีเพล็กซ์ สยามพารากอน พร้อมกับเป็นวิทยากรร่วมบรรยายในเรื่องความร่วมมือเศรษฐกิจไทย – จีนกับนายกว่าน มู่ เอกอัครราชทูตจีน ประจำประเทศไทย
ท่านทูตฯ กล่าวว่า ความสัมพันธ์ไทย – จีนกำลังอยู่ในช่วงที่ดีที่สุดช่วงหนึ่ง การไปมาหาสู่ระว่างผู้นำทางสองฝ่ายสำคัญมาก และไม่มีอะไรทดแทนการเยือนแรกเปลี่ยนระหว่างทั้งสองฝ่ายได้
จีนกำลังมีการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนา โดยมีการเน้นการปฏิรูปที่ยั่งยืนต่อไป เน้นเรื่องคุณภาพชีวิตประชาชน และเน้นความคุ้มของการพัฒนา ซึ่งธุรกิจที่ใช้ทรัพยากรอย่างมาก และธุรกิจที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมทุกอย่างหรือธุรกิจอาจก่อให้เกิดมลภาวะ ควรใช้ความระมัดระวังในการพิจารณา
สำหรับแนวโน้มการค้าระหว่างไทยและจีน มีการเติบโตต่อเนื่อง ในปีที่ผ่านมามูลค่าการค้าระหว่างไทยและจีนอยู่ที่ 6.97 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ ไทยขายสินค้าให้จีน 3.8 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยสัดส่วนร้อยละ 25 เป็นสินค้าเกษตร เช่น ยางพารา ข้าว มันสำปะหลัง น้ำตาล และผลไม้ไทย และไทยซื้อสินค้าจากจีน 3.1 หมื่นล้านดอลลาร์ สำหรับมูลค่าการลงทุนไทยต่อจีนอยู่ที่ 6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วง 2548-2554 ส่วนจีนลงทุนต่อไทยอยู่ที่ 2.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
ส่วนเป้าหมายการค้าระหว่างสองประเทศจะเพิ่มเป็น 1 แสนล้านดอลลาร์ในปี 2558 ก็เป็นโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้ ธุรกิจที่ควรให้ความสนใจคือ ธุรกิจ E-Commerce เริ่มเข้ามามีบทบาทกับเศรษฐกิจจีนมากขึ้น เป็นโอกาสของ SMEs ไทยจะผลักดันสินค้าเข้าไปในจีน เพราะสินค้าใน E-Commerce ขายดีในจีนอันดับหนึ่งคือ ยาลดความอ้วน และสมุนไพรกวาวเครือ
ภาคการท่องเที่ยวระหว่างไทย-จีน มีโอกาสมากขึ้น ปีที่ผ่านมานักท่องเที่ยวจีนเข้ามาไทยประมาณ 2.5 ล้านคน และมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้น นักท่องเที่ยวที่เข้ามาในไทยก็จะเป็นโอกาสสำหรับโปรโหมดสินค้าไทย ไทยกำลังจะหาโอกาสต่อยอดจากธุรกิจภาพยนตร์ จากกระแสเรื่อง Lost in Thailand จะพัฒนาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ร่วมกัน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
งานสัมมนาครั้งนี้ดำเนินรายการโดย นายวิกรม กรมดิษฐ์ รองประธานสภาธุรกิจไทย – จีน และยังมีวิทยากรทรงคุณวุฒิอีกหลายท่านเข้าร่วมบรรยายเกี่ยวกับเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทย อาทิ นายธนากร เสรีบุรี ประธานสภาธุรกิจไทย – จีน ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์ เลขาธิการ การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา (UNCTAD) นายบัณฑูร ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกสิกรไทย และนายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ เครือเจริญโภคภัณฑ์

SHARE

พระราชกรณียกิจ เพื่อให้สถาบันการศึกษา โรงเรียน และหน่วยงานต่าง ๆ สามารถดาวน์โหลดไปใช้ ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

งานสงกรานต์ ณ กรุงปักกิ่ง ประจำปี 2567 เฉลิมฉลองในโอกาสที่ประเพณีสงกรานต์ได้รับการขึ้นทะเบียน โดยองค์กร UNESCO เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ