เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปักกิ่ง บรรยายให้แก่คณะผู้ฝึกอบหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับสูง

เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปักกิ่ง บรรยายให้แก่คณะผู้ฝึกอบหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับสูง

เมื่อวันที่ 2 เม.ย. 2557 นายวิบูลย์ คูสกุล เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปักกิ่ง ได้ร่วมบรรยายเกี่ยวกับภาพรวมความสัมพันธ์ไทย – จีน ให้แก่คณะผู้เข้าฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับสูง รุ่นที่ 61 ณ โรงแรม Holiday Inn Temple of Heaven

SHARE