เอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง พบหารือกับอธิบดี สนง. การต่างประเทศ มณฑลยูนนาน

เอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง พบหารือกับอธิบดี สนง. การต่างประเทศ มณฑลยูนนาน

เมื่อวันที่ 26 ก.พ. 2558 เวลา 15.30 น. นายธีรกุล นิยม เอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง ได้พบกับนางโจว หง อธิบดี สำนักงานการต่างประเทศ มณฑลยูนนาน ในโอกาสที่คณะเดินทางมากรุงปักกิ่งเพื่อประชาสัมพันธ์และเชิญชวนให้ประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศในเอเชียใต้เข้าร่วมงาน China – South Asia Expo ครั้งที่ 3 และงาน China Kunming Import and Export Commodities Fair ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 – 16 มิ.ย. 2558 ณ นครคุนหมิง มณฑลยูนนาน

ในโอกาสที่ทั้งสองฝ่ายได้พบกัน เอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง ได้ใช้โอกาสนี้เน้นย้ำถึงความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์และเชื้อชาติที่ใกล้ชิดและยาวนานระหว่างไทยกับสิบสองปันนาและมณฑลยูนนาน และชื่นชมพัฒนาการของคุนหมิงตลอดมา นอกจากนี้ คุนหมิงอยู่ในที่ตั้งสำคัญและมีความใกล้ชิดกับไทยและเป็นประตูสู่การค้าและการลงทุนในจีนตอนใต้สำหรับภาคเอกชนไทย จึงเชื่อว่าทั้งสองฝ่ายจะมีความร่วมมือระหว่างกันที่แน่นแฟ้นและมีประโยชน์ร่วมกันในอนาคตต่อไป และขอให้ทางมณฑลยูนนานคุ้มครองและดูแลภาคเอกชนไทยที่เข้าไปดำเนินการค้าและการลงทุนในมณฑลด้วย

นางโจว หง อธิบดี สำนักงานการต่างประเทศ มณฑลยูนนานขอบคุณเอกอัครราชทูตฯ ที่ชื่นชมพัฒนาการของยูนนานและเห็นว่า ยูนนานไม่สามารถพัฒนามาถึงจุดนี้ได้หากไม่ได้รับ การสนับสนุนจากประเทศรอบข้าง โดยเฉพาะการพัฒนาในกรอบ GMS ที่อาศัยความร่วมมือระหว่างจีนกับประเทศเพื่อนบ้านในการพัฒนา นอกจากนี้ เห็นว่า การเชื่อมโยงทางถนนระหว่างกรุงเทพฯ และคุนหมิงจะทำให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างกันมากขึ้น

อนึ่ง งาน China – South Asia Expo ครั้งที่ 3 และงาน China Kunming Import and Export Commodities Fair (Kunming Fair) จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 – 16 มิ.ย. 2558 ณ Kunming Dianchi International Convention and Exhibition Center ณ นครคุนหมิง มณฑลยูนนาน และในปีที่ผ่านมา มีผู้ประกอบการจากประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียใต้เข้าร่วม โดยในส่วนของไทย มีผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมประมาณ 150 – 200 บูธ และได้มีการจัดตั้ง Thai Pavilion ภายในงานด้วย

SHARE

พระราชกรณียกิจ เพื่อให้สถาบันการศึกษา โรงเรียน และหน่วยงานต่าง ๆ สามารถดาวน์โหลดไปใช้ ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

งานสงกรานต์ ณ กรุงปักกิ่ง ประจำปี 2567 เฉลิมฉลองในโอกาสที่ประเพณีสงกรานต์ได้รับการขึ้นทะเบียน โดยองค์กร UNESCO เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ