เอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

เอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

      เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2555 นายวิบูลย์ คูสกุล เอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่นายชุมพล ศิลปะอาชา รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และคณะที่ทำเนียบเอกอัครราชทูต โดยมีผู้แทนสำนักงานต่าง ๆ ภายใต้ทีมประเทศไทยเข้าร่วมด้วย

      รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ 10 – 14 กันยายน 2555 พร้อมคณะซึ่งประกอบด้วยบุคคลสำคัญ ได้แก่ นายสุวัตร สิทธิหล่อ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และนายสรรเสริญ เงารังสี รองผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โดยคณะมีกำหนดการสำคัญ ได้แก่ การเข้าร่วมพิธีเปิดงาน The 2012 China (Ningxia) International Investment and Trade Fair & the Third China Arab States Economic and Trade Forum ที่นครหยินชวน เขตปกครองพิเศษหนิงเซี่ย ในวันที่ 12 กันยายน 2012 และเข้าพบหารือกับนายหลี่ เค่อ เฉียง รองนายกรัฐมนตรีจีน ในวันที่ 11 กันยายน 2555 ในการนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้ร่วมเดินทางไปพร้อมคณะด้วย

SHARE

พระราชกรณียกิจ เพื่อให้สถาบันการศึกษา โรงเรียน และหน่วยงานต่าง ๆ สามารถดาวน์โหลดไปใช้ ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

งานสงกรานต์ ณ กรุงปักกิ่ง ประจำปี 2567 เฉลิมฉลองในโอกาสที่ประเพณีสงกรานต์ได้รับการขึ้นทะเบียน โดยองค์กร UNESCO เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ