เอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

เอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

      เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2555 นายวิบูลย์ คูสกุล เอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่นายชุมพล ศิลปะอาชา รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และคณะที่ทำเนียบเอกอัครราชทูต โดยมีผู้แทนสำนักงานต่าง ๆ ภายใต้ทีมประเทศไทยเข้าร่วมด้วย

      รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ 10 – 14 กันยายน 2555 พร้อมคณะซึ่งประกอบด้วยบุคคลสำคัญ ได้แก่ นายสุวัตร สิทธิหล่อ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และนายสรรเสริญ เงารังสี รองผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โดยคณะมีกำหนดการสำคัญ ได้แก่ การเข้าร่วมพิธีเปิดงาน The 2012 China (Ningxia) International Investment and Trade Fair & the Third China Arab States Economic and Trade Forum ที่นครหยินชวน เขตปกครองพิเศษหนิงเซี่ย ในวันที่ 12 กันยายน 2012 และเข้าพบหารือกับนายหลี่ เค่อ เฉียง รองนายกรัฐมนตรีจีน ในวันที่ 11 กันยายน 2555 ในการนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้ร่วมเดินทางไปพร้อมคณะด้วย

SHARE