เอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง เลี้ยงอาหารค่ำคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าว Voice TV

เอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง เลี้ยงอาหารค่ำคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าว Voice TV

ตามที่ นายพิเชษฐ์ หวังเทพอนุเคราะห์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และคณะรวม 4 คน ได้เดินทางเยือนจีน ได้แก่ นครเซี่ยงไฮ้ เขตปกครองตนเองหนิงเซี่ย และกรุงปักกิ่ง ระหว่างวันที่ 1 – 10 พฤศจิกายน 2555 ตามคำเชิญของรัฐบาลจีน เพื่อเข้าร่วมศึกษาการพัฒนาศักยภาพพรรคคอมมิวนิสต์จีน สภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน และการพัฒนาของกลุ่มชาติพันธุ์ในจีน นั้น
ในการนี้ เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2555 นายวิบูลย์ คูสกุล เอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง ได้จัดงานเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่คณะที่ทำเนียบเอกอัครราชทูต และได้ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าว Voice TV ที่เดินทางมาพร้อมคณะ เกี่ยวกับกรณีคณะนักเรียนไทยถูกบริษัทนายหน้าหลอกลวง เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนไทยระมัดระวังในการส่งบุตรหลานมาเรียนที่ประเทศจีนโดยผ่านบริษัทนายหน้า โดยแจ้งว่า ที่ผ่านมา มีบริษัทนายหน้าที่หลอกลวงเงินจากผู้ปกครอง แล้วไม่ยอมจ่ายเงินดังกล่าวให้กับมหาวิทยาลัย ซึ่งทางสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ประสานกับกระทรวงฯ และฝ่ายจีนที่เกี่ยวข้องให้เร่งดำเนินการในเรื่องนี้ให้ผู้ปกครองเสียหายน้อยที่สุด และย้ำว่า ต่อไป หากผู้ปกครองท่านใดต้องการส่งบุตรหลานมาเรียนที่ประเทศจีน ขอให้สอบถามฝ่ายการศึกษาของสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อตรวจสอบความน่าเชื่อถือเสียก่อน

SHARE

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง จัดกิจกรรม ณ กำแพงเมืองจีน เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ 

“ เอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง นำทีมประเทศไทย ในกรุงปักกิ่ง และครอบครัว จัดกิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา”

พระราชกรณียกิจ เพื่อให้สถาบันการศึกษา โรงเรียน และหน่วยงานต่าง ๆ สามารถดาวน์โหลดไปใช้ ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

งานสงกรานต์ ณ กรุงปักกิ่ง ประจำปี 2567 เฉลิมฉลองในโอกาสที่ประเพณีสงกรานต์ได้รับการขึ้นทะเบียน โดยองค์กร UNESCO เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ