เอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง นำคณะหุ่นละครเล็กโจหลุยส์ ไปแสดงแก่คณะนักเรียนและอาจารย์ของโรงเรียนนานาชาติ Beijing BISS ที่กรุงปักกิ่ง

เอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง นำคณะหุ่นละครเล็กโจหลุยส์ ไปแสดงแก่คณะนักเรียนและอาจารย์ของโรงเรียนนานาชาติ Beijing BISS ที่กรุงปักกิ่ง

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2556 เวลา 11.00 – 12.00 น. นายวิบูลย์ คูสกุล เอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง ได้นำคณะหุ่นละครเล็กโจหลุยส์ไปแสดงให้คณะนักเรียนชั้นประถมศึกษา ระหว่างอายุ 3 – 10 ปี และอาจารย์ โรงเรียนนานาชาติ Beijing BISS กรุงปักกิ่ง ประมาณ 200 คนชม

Ms. Kyra Gailis อาจารย์ใหญ่ระดับประถมศึกษาของโรงเรียนฯ ได้กล่าวต้อนรับ เอกอัครราชทูตฯ และคณะนักแสดงฯ และเชิญเอกอัครราชทูตฯ กล่าวต่ออาจารย์และนักเรียน ซึ่งเอกอัครราชทูตฯ ได้ใช้เวลาในช่วงแรกในการแนะนำตนเอง และผู้แทนทีมประเทศไทยประจำกรุงปักกิ่งที่เข้าร่วม และให้ความรู้แก่เด็กนักเรียนเกี่ยวกับประเทศไทย ทั้งในด้านภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ การเมือง สังคม การท่องเที่ยว รวมทั้งศิลปวัฒนธรรม อาหารและผลไม้ไทย ต่อจากนั้น เอกอัครราชทูตฯ ได้สอบถามนักเรียนด้วยคำถามเกี่ยวกับประเทศไทย โดยมีของขวัญที่ระลึกจากไทยสำหรับผู้ที่ตอบได้ด้วย

คณะหุ่นละครเล็กฯ ได้แสดงสองชุดใหญ่ ได้แก่ ชุดหนุมานจับนางเบญจกาย ซึ่งหุ่นทั้งสองได้ลงมาเล่นกับเด็กนักเรียนข้างล่างเวทีอย่างสนุกสนาน สำหรับอีกชุดหนึ่ง ซึ่งได้รับความชื่นชอบและฮือฮาจากทั้งผู้ใหญ่และเด็กที่ร่วมชมการแสดง ได้แก่ ชุดหุ่นไมเคิล แจ๊กสัน หรือ Michael Returns

โรงเรียนนานาชาติ Beijing Biss เป็นโรงเรียนนานาชาติที่มีชื่อเสียงในกรุงปักกิ่ง ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1994 มีนักเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา รวมประมาณ 350 คน และมาจาก ประเทศต่าง ๆ รวมกว่า 40 ประเทศ ในจำนวนนี้ เป็นนักเรียนไทย 7 คน ซึ่งทั้งหมดเป็นบุตรข้าราชการของสำนักงานทีมประเทศไทยประจำกรุงปักกิ่ง ดังนั้น การนำคณะหุ่นละครเล็กฯ ไปแสดงในครั้งนี้ นอกจากเป็นการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของไทยให้เยาวชนรุ่นใหม่จากทั่วโลกได้รู้จักมากขึ้นแล้ว ยังเป็นการกระชับความสัมพันธ์กับผู้บริหารของโรงเรียนซึ่งมีเด็กนักเรียนไทยศึกษาอยู่ด้วย

SHARE

พระราชกรณียกิจ เพื่อให้สถาบันการศึกษา โรงเรียน และหน่วยงานต่าง ๆ สามารถดาวน์โหลดไปใช้ ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

งานสงกรานต์ ณ กรุงปักกิ่ง ประจำปี 2567 เฉลิมฉลองในโอกาสที่ประเพณีสงกรานต์ได้รับการขึ้นทะเบียน โดยองค์กร UNESCO เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ