เอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง จัดการประชุมทีมประเทศไทยกับประธานวุฒิสภาและคณะ

เอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง จัดการประชุมทีมประเทศไทยกับประธานวุฒิสภาและคณะ

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2556 เวลา 9.00 – 11.00 น. นายวิบูลย์ คูสกุล เอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารทีมประเทศไทย เพื่อพบหารือกับนายนิคม ไวยรัชพานิช ประธานวุฒิสภา และคณะ ที่ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ โดยมีผู้แทนสำนักงานต่าง ๆ ภายใต้ทีมประเทศไทย และข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วม

ประธานวุฒิสภา นำคณะสมาชิกวุฒิสภา และข้าราชการการเมืองและข้าราชการประจำของวุฒิสภา รวมทั้งนายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์ ซึ่งดำรงตำแหน่งที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ประธานวุฒิสภา ด้านเศรษฐกิจ เดินทางเยือนสาธารณรัประชาชนจีนอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ 16 – 22 มกราคม 2556 ตามคำเชิญของนายเจี่ย ชิงหลิน ประธานสภาที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งชาติจีน โดยคณะมีกำหนดเยือนกรุงปักกิ่ง เมืองซ่านโถว(ซัวเถา) เมืองสิบสองปันนา และนครคุนหมิง

เอกอัครราชทูตฯ ได้แนะนำหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยประจำกรุงปักกิ่ง และบรรยายสรุปภารกิจการดำเนินงานของทีมประเทศไทย ที่เน้นการทำงานอย่างบูรณาการ รวมทั้งประสานงานใกล้ชิดกับภาคส่วนอื่น โดยเฉพาะภาคเอกชนไทยในจีน ในการนี้ คณะประธานวุฒิสภาได้สอบถามเอกอัครราชทูตฯ และทีมประเทศไทย เกี่ยวกับสถานการณ์และการดำเนินงานในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ อาทิ การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และการแก้ไขปัญหาในการดำเนินความสัมพันธ์ไทย – จีน

SHARE