เอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง พร้อมคณะหุ่นละครเล็กโจหลุยส์ ให้สัมภาษณ์สาธารณชนจีนผ่านทาง weibo จัดโดยศูนย์อาเซียน-จีน และเว็บไซต์ SINA.com

เอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง พร้อมคณะหุ่นละครเล็กโจหลุยส์ ให้สัมภาษณ์สาธารณชนจีนผ่านทาง weibo จัดโดยศูนย์อาเซียน-จีน และเว็บไซต์ SINA.com

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2556 เวลา 10.00 น. นายวิบูลย์ คูสกุล เอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง พร้อมคณะหุ่นละครเล็กโจหลุยส์ ได้ให้สัมภาษณ์สาธารณชนจีน ผ่านทาง weibo ในประเด็นด้าน ความสัมพันธ์ ด้านวัฒนธรรม ไทย-จีน ที่ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ ซึ่งการสัมภาษณ์ครั้งนี้ จัดโดยศูนย์อาเซียน-จีน ร่วมกับเว็บไซต์ SINA.COM ซึ่งเป็นเว็บไซต์สังคมออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดเว็บหนึ่งของจีน ทั้งนี้ ศูนย์อาเซียน-จีน ได้ประกาศล่วงหน้าทาง weibo ให้สาธารณชนจีนว่า เอกอัครราชทูตฯ และคณะหุ่นละครเล็กโจหลุยส์ จะให้สัมภาษณ์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต ในวันและเวลาดังกล่าว และเชิญชวนให้ผู้สนใจเข้ามาโพสต์คำถามเกี่ยวกับประเทศไทย รวมทั้งการแสดงของคณะหุ่นละครเล็กโจหลุยส์ หรือเขียนคำถามมาสัมภาษณ์สดได้ด้วย ในการนี้ มีผู้ใช้อินเตอร์เน็ตชาวจีนที่สนใจประเทศไทย และมีคำถามสอบถามเอกอัครราชทูตฯ และคณะ หุ่นละครเล็กฯ เป็นจำนวนมากโดยการสัมภาษณ์ใช้เวลาทั้งหมดประมาณ 2 ชม. โดยเอกอัครราชทูตฯ และคณะหุ่นละครเล็กฯ ได้ตอบคำถามต่างๆ เกือบ 50 ข้อ

สำหรับคำถามที่น่าสนใจที่ผู้ใช้อินเตอร์เน็ตชาวจีนได้สอบถามเอกอัครราชทูตฯ ได้แก่ ความสัมพันธ์ไทย-จีน โดยเฉพาะในด้านวัฒนธรรม ในปัจจุบัน เป็นอย่างไร ซึ่งเอกอัครราชทูตฯ ตอบว่า เป็นคำถามที่ถามในช่วงสำคัญมาก เนื่องจากล่าสุด เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2555 นายเวิน เจียเป่า นายกรัฐมนตรีจีน ได้ทำพิธีเปิดศูนย์วัฒนธรรมจีนในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ โดยเป็นศูนย์ฯ ของจีนที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชีย และไทยก็จะมาเปิดศูนย์วัฒนธรรมไทยในจีนในเร็ว ๆ นี้ด้วยเช่นกัน ซึ่งเอกอัครราชทูตฯ มองว่า ศูนย์ฯ ดังกล่าวควรมีกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยอาจจัดทำเป็นปฏิทินประจำปี เกี่ยวกับการเรียนการสอนศิลปวัฒนธรรมไทย ให้เยาวชนและผู้สนใจชาวจีนได้เข้าร่วม โดยเฉพาะ อาหารไทย มวยไทย ภาษาไทย และศิลปะการแสดงของไทยต่าง ๆ อาทิ โขน และหุ่นละครเล็กฯ ด้วย เอกอัครราชทูตฯ ได้เสริมอีกว่า การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมถือเป็นพื้นฐานที่สำคัญที่สุดในการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ และเห็นว่า การที่คณะหุ่นละครเล็กฯ เดินทางมาแสดงที่ประเทศจีน ถือเป็นสะพานเชื่อมความสัมพันธ์ ไทย-จีนที่ดียิ่ง ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ ให้ความสำคัญและพร้อมสนับสนุนกิจกรรมในลักษณะนี้ต่อไปในอนาคต

ในการนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้ประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนจีนทราบถึง การจัดงานคอนเสิร์ตสายสัมพันธ์สองแผ่นดิน ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 12 – 23 ธันวาคม 2556 ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและจีนในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างสองประเทศ ซึ่งมีการจัดงานมาอย่างต่อเนื่อง โดยไทยและจีนสลับเป็นเจ้าภาพ ซึ่งในครั้งนี้ จีนจะเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นใน 3 เมืองใหญ่ ได้แก่ กรุงปักกิ่ง นครเซี่ยงไฮ้ และเมืองหางโจว ทั้งนี้ ศ. ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จะเสด็จมาทรงร่วมแสดงกู่เจิงในงานดังกล่าวด้วย
นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตฯ ยังได้ใช้โอกาสดังกล่าว เปิดตัว weibo ของสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อเป็นช่องทางในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประเทศไทย และกิจกรรมของสถานเอกอัครราชทูตฯ ในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นงานกงสุล ด้านเศรษฐกิจ และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง งานด้านวัฒนธรรม ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญในการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ ในระดับประชาชน ทั้งนี้ weibo เป็นช่องทางสำหรับสังคมออนไลน์ที่สำคัญยิ่งของชาวจีน โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ ที่มีรูปแบบคล้ายคลึงกับ Twitter หรือ Facebook โดยผู้ใช้อินเตอร์เน็ตชาวจีน มีจำนวนกว่า 400 ล้านคน ภายหลังจากการเปิดตัว weibo ของสถานเอกอัครราชทูตฯ เพียงหนึ่งสัปดาห์ มีผู้เข้าติดตาม weibo ของสถานเอกอัครราชทูตฯ แล้วเกือบ 25,000 คน (สถานะเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2556)

SHARE

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔