เอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง พร้อมคณะหุ่นละครเล็กโจหลุยส์ ให้สัมภาษณ์สาธารณชนจีนผ่านทาง weibo จัดโดยศูนย์อาเซียน-จีน และเว็บไซต์ SINA.com

เอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง พร้อมคณะหุ่นละครเล็กโจหลุยส์ ให้สัมภาษณ์สาธารณชนจีนผ่านทาง weibo จัดโดยศูนย์อาเซียน-จีน และเว็บไซต์ SINA.com

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2556 เวลา 10.00 น. นายวิบูลย์ คูสกุล เอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง พร้อมคณะหุ่นละครเล็กโจหลุยส์ ได้ให้สัมภาษณ์สาธารณชนจีน ผ่านทาง weibo ในประเด็นด้าน ความสัมพันธ์ ด้านวัฒนธรรม ไทย-จีน ที่ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ ซึ่งการสัมภาษณ์ครั้งนี้ จัดโดยศูนย์อาเซียน-จีน ร่วมกับเว็บไซต์ SINA.COM ซึ่งเป็นเว็บไซต์สังคมออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดเว็บหนึ่งของจีน ทั้งนี้ ศูนย์อาเซียน-จีน ได้ประกาศล่วงหน้าทาง weibo ให้สาธารณชนจีนว่า เอกอัครราชทูตฯ และคณะหุ่นละครเล็กโจหลุยส์ จะให้สัมภาษณ์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต ในวันและเวลาดังกล่าว และเชิญชวนให้ผู้สนใจเข้ามาโพสต์คำถามเกี่ยวกับประเทศไทย รวมทั้งการแสดงของคณะหุ่นละครเล็กโจหลุยส์ หรือเขียนคำถามมาสัมภาษณ์สดได้ด้วย ในการนี้ มีผู้ใช้อินเตอร์เน็ตชาวจีนที่สนใจประเทศไทย และมีคำถามสอบถามเอกอัครราชทูตฯ และคณะ หุ่นละครเล็กฯ เป็นจำนวนมากโดยการสัมภาษณ์ใช้เวลาทั้งหมดประมาณ 2 ชม. โดยเอกอัครราชทูตฯ และคณะหุ่นละครเล็กฯ ได้ตอบคำถามต่างๆ เกือบ 50 ข้อ

สำหรับคำถามที่น่าสนใจที่ผู้ใช้อินเตอร์เน็ตชาวจีนได้สอบถามเอกอัครราชทูตฯ ได้แก่ ความสัมพันธ์ไทย-จีน โดยเฉพาะในด้านวัฒนธรรม ในปัจจุบัน เป็นอย่างไร ซึ่งเอกอัครราชทูตฯ ตอบว่า เป็นคำถามที่ถามในช่วงสำคัญมาก เนื่องจากล่าสุด เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2555 นายเวิน เจียเป่า นายกรัฐมนตรีจีน ได้ทำพิธีเปิดศูนย์วัฒนธรรมจีนในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ โดยเป็นศูนย์ฯ ของจีนที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชีย และไทยก็จะมาเปิดศูนย์วัฒนธรรมไทยในจีนในเร็ว ๆ นี้ด้วยเช่นกัน ซึ่งเอกอัครราชทูตฯ มองว่า ศูนย์ฯ ดังกล่าวควรมีกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยอาจจัดทำเป็นปฏิทินประจำปี เกี่ยวกับการเรียนการสอนศิลปวัฒนธรรมไทย ให้เยาวชนและผู้สนใจชาวจีนได้เข้าร่วม โดยเฉพาะ อาหารไทย มวยไทย ภาษาไทย และศิลปะการแสดงของไทยต่าง ๆ อาทิ โขน และหุ่นละครเล็กฯ ด้วย เอกอัครราชทูตฯ ได้เสริมอีกว่า การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมถือเป็นพื้นฐานที่สำคัญที่สุดในการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ และเห็นว่า การที่คณะหุ่นละครเล็กฯ เดินทางมาแสดงที่ประเทศจีน ถือเป็นสะพานเชื่อมความสัมพันธ์ ไทย-จีนที่ดียิ่ง ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ ให้ความสำคัญและพร้อมสนับสนุนกิจกรรมในลักษณะนี้ต่อไปในอนาคต

ในการนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้ประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนจีนทราบถึง การจัดงานคอนเสิร์ตสายสัมพันธ์สองแผ่นดิน ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 12 – 23 ธันวาคม 2556 ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและจีนในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างสองประเทศ ซึ่งมีการจัดงานมาอย่างต่อเนื่อง โดยไทยและจีนสลับเป็นเจ้าภาพ ซึ่งในครั้งนี้ จีนจะเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นใน 3 เมืองใหญ่ ได้แก่ กรุงปักกิ่ง นครเซี่ยงไฮ้ และเมืองหางโจว ทั้งนี้ ศ. ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จะเสด็จมาทรงร่วมแสดงกู่เจิงในงานดังกล่าวด้วย
นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตฯ ยังได้ใช้โอกาสดังกล่าว เปิดตัว weibo ของสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อเป็นช่องทางในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประเทศไทย และกิจกรรมของสถานเอกอัครราชทูตฯ ในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นงานกงสุล ด้านเศรษฐกิจ และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง งานด้านวัฒนธรรม ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญในการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ ในระดับประชาชน ทั้งนี้ weibo เป็นช่องทางสำหรับสังคมออนไลน์ที่สำคัญยิ่งของชาวจีน โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ ที่มีรูปแบบคล้ายคลึงกับ Twitter หรือ Facebook โดยผู้ใช้อินเตอร์เน็ตชาวจีน มีจำนวนกว่า 400 ล้านคน ภายหลังจากการเปิดตัว weibo ของสถานเอกอัครราชทูตฯ เพียงหนึ่งสัปดาห์ มีผู้เข้าติดตาม weibo ของสถานเอกอัครราชทูตฯ แล้วเกือบ 25,000 คน (สถานะเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2556)

SHARE