เอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง เป็นประธานการประชุมระหว่างเอกอัครราชทูต ฯ และกงสุลใหญ่ในจีน

เอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง เป็นประธานการประชุมระหว่างเอกอัครราชทูต ฯ และกงสุลใหญ่ในจีน

             เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2558 เวลา 14.00-17.30 น. นายธีรกุล นิยม เอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่งเป็นประธานการประชุม ระหว่างเอกอัครราชทูต ฯ และกงสุลใหญ่ในจีน (ได้แก่ กงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู กงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง กงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง กงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว กงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ กงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง กงสุลใหญ่ ณ เมืองเซี่ยเหมิน และกงสุลใหญ่ ณ นคร ซีอาน) ณ โรงแรม Grand Millennium Beijing กรุงปักกิ่ง ซึ่งเป็นการประชุมระหว่างเอกอัครราชทูต ฯ และกงสุลใหญ่ในจีน ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมา ณ2558 โดยมีข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต ฯ และกระทรวงการต่างประเทศ เข้าร่วมด้วย

  เอกอัครราชทูต ฯ กล่าวต้อนรับและขอบคุณกงสุลใหญ่ทุกท่านที่เดินทางมากรุงปักกิ่งเพื่อเข้าร่วมการประชุมระหว่างเอกอัครราชทูต ฯ และกงสุลใหญ่กับสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) ในช่วงเช้า โดยมีหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยด้านเศรษฐกิจของทั้งสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่เข้าร่วมด้วย เพื่อหารือแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมการจัดประชุมและนิทรรศการร่วมกับ สสปน.

  เอกอัครราชทูต ฯ และกงสุลใหญ่ ได้หารือเกี่ยวกับสถานการณ์ในจีนในปัจจุบัน โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับไทย พร้อมทั้งหารือเกี่ยวกับเหตุการณ์ระเบิดที่สี่แยกราชประสงค์ รวมทั้งการดำเนินการของรัฐบาลไทย สถานเอกอัครราชทูต และสถานกงสุลใหญ่เพื่อการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ฝ่ายจีน อาทิ การเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัย การออกมาตรการเยียวยาอย่างรวดเร็ว ตลอดจนการจัดการดูแลให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบ นอกจากนี้ ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลและข้อคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของสำนักงานในแต่ละพื้นที่เพื่อตอบสนองนโยบาย หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง ของจีน และโอกาสของไทยในการร่วมมือกับนโยบายนี้ อาทิ นโยบายความเชื่อมโยงและโครงการรถไฟไทยจีน ที่ประชุมยังได้ร่วมหารือเรื่องกิจกรรมเฉลิมฉลองการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและจีน แผนการจัดโครงการที่จะบูรณาการกันในปีงบประมาณ 2559 ตลอดจนประเด็นด้านกงสุลด้วย

  ภายหลังการประชุม เอกอัครราชทูต ฯ ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารเสี่ยวหวังฝู่ ให้แก่กงสุลใหญ่ หัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยด้านเศรษฐกิจ และผู้แทนจาก สสปน.

 

 

SHARE

“ เอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง นำทีมประเทศไทย ในกรุงปักกิ่ง และครอบครัว จัดกิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา”

พระราชกรณียกิจ เพื่อให้สถาบันการศึกษา โรงเรียน และหน่วยงานต่าง ๆ สามารถดาวน์โหลดไปใช้ ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

งานสงกรานต์ ณ กรุงปักกิ่ง ประจำปี 2567 เฉลิมฉลองในโอกาสที่ประเพณีสงกรานต์ได้รับการขึ้นทะเบียน โดยองค์กร UNESCO เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ