เอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่งเป็นเจ้าภาพจัดงานเลี้ยงและพบกับผู้แทนบริษัทนำเที่ยวและสื่อมวลชนจีน

เอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่งเป็นเจ้าภาพจัดงานเลี้ยงและพบกับผู้แทนบริษัทนำเที่ยวและสื่อมวลชนจีน

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2558 เวลา 11.00 13.30 น. นายธีรกุล นิยม เอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง ได้เป็นเจ้าภาพจัดงานเลี้ยงรับรอง (reception) ร่วมกับ สนง. ททท. ที่ทำเนียบเอกอัครราชทูต โดยเชิญผู้แทนจากบริษัทนำเที่ยวและสื่อมวลชนจีนด้านการท่องเที่ยว ประมาณ 60 ราย เข้าร่วมงานพร้อมกับฝ่ายไทย ได้แก่ ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสำนักงาน ททท. อัครราชทูตที่ปรึกษา สำนักงาน BOI ที่ปรึกษาฝ่ายพาณิชย์ และข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต ฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขอบคุณและสร้างความเชื่อมั่นกับบริษัทนำเที่ยวและสื่อมวลชนด้านการท่องเที่ยวของจีนเอกอัครราชทูต ฯ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และได้กล่าวขอบคุณบริษัทนำเที่ยว และสื่อที่เป็นมิตรที่ดีต่อประเทศไทยมาโดยตลอด โดยธุรกิจด้านท่องเที่ยว นอกเหนือจากสร้างรายได้เข้าประเทศไทยแล้ว ที่สำคัญกว่านั้น ยังเป็นเครื่องมือเชื่อมโยงประชาชน และเป็นรากฐานความสัมพันธ์ และสันติภาพระหว่างกัน ทั้งนี้ เหตุการณ์เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2558 เป็นเรื่องเศร้าสลด และไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น และต้องเข้าใจว่า เหตุการณ์ลักษณะนี้ ไม่ได้เกิดเฉพาะในไทย แต่เกิดทั่วโลก ทุกฝ่ายจึงต้องร่วมประณามและระวังไม่ให้เกิดขึ้นอีก หลังเหตุการณ์นี้ ทุกภาคส่วนควรร่วมมือกันที่จะ (1) ไม่ตื่นตระหนก และใช้ชีวิตอย่างปกติ (2) ร่วมมือป้องกันเหตุ ทั้งนี้ รัฐบาลได้เพิ่มมาตรการความปลอดภัยอย่างเข้มข้น และ (3) ดูแลรักษาเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างดีที่สุด ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ มีพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยถึงประธานาธิบดีจีน และพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์แก่ผู้ได้รับผลกระทบ และนายกรัฐมนตรี และ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ มีสารแสดงความเสียใจด้วย นอกจากนี้ รัฐบาลได้ตั้งศูนย์ช่วยเหลือประสานงานเพื่อดูแลผู้ได้รับผลกระทบ โดยกระทรวงการท่องเที่ยว ฯ เป็นหน่วยงานหลัก ร่วมด้วยกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงยุติธรรม และสถานเอกอัครราชทูต ฯ และสถานกงสุลใหญ่ รวมถึง สำนักพระราชวัง และการบินไทยที่อำนวยความสะดวกเรื่องการเดินทาง

หลังจากนั้นผู้อำนวยการสำนักงาน ททท. ประจำกรุงปักกิ่ง (นางบังอรรัตน์ ชินะประยูร) กล่าวขอบคุณเอกอัครราชทูต ฯ ที่เป็นเจ้าภาพ และย้ำว่าประเทศไทยให้ความสำคัญต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และได้รับการสนับสนุนจากบริษัทนำเที่ยวและสื่อด้านการท่องเที่ยว ภายหลังเหตุระเบิด หน่วยงานต่าง ๆ ของไทยได้ร่วมมือช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างรวดเร็ว โดยกระทรวงท่องเที่ยว ฯ ได้ตั้งศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวที่โรงพยาบาลต่าง ๆ พร้อมให้ความคุ้มครอง กรณีผู้เสียชีวิต 300,000 บาท และกรณีค่ารักษาพยาบาลตามจ่ายจริงไม่เกิน 100.000 บาท (ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่มาจากกระทรวงการท่องเที่ยว) และเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัย ส่วน ททท. ได้ร่วมมือใกล้ชิดกับ CNTA (China National Tourism Administration) ในการช่วยเหลือดูแลนักท่องเที่ยวจีน ขณะนี้ สถานการณ์ท่องเที่ยวในกรุงเทพ ฯ กลับมาเป็นปกติ จึงขอให้เชื่อมั่นและช่วยประชาสัมพันธ์กับนักท่องเที่ยวจีน สำหรับกิจกรรมและกำหนดการด้านท่องเที่ยวต่าง ๆ ก็จะดำเนินการอย่างปกติ

ระหว่างงาน สถานเอกอัครราชทูตได้ฉายวีดิทัศน์ของ ททท. ได้แก่ (1) วีดิทัศน์ส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย และ (2) วีดิทัศน์ เพื่อย้ำถึงสถานการณ์ในประเทศไทย ภายหลังเหตุการณ์ที่กลับสู่สภาวะปกติแล้ว ภายใต้สโลแกน “Bangkok Strong” ภายหลังพิธีการ เอกอัครราชทูต ฯ ข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต ฯ และทีมประเทศ ร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับผู้เข้าร่วมงานในบรรยากาศที่เป็นกันเองSHARE

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่งจัดพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕