เอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแก่รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต

เอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแก่รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2558 เวลา 11.00 น. นายธีรกุล นิยม เอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต แก่ พ.อ. วุฒินันท์ ลีลายุทธ รองผู้บัญชาการทหารสูงสุดและคณะ ซึ่งเดินทางเยือนจีนเพื่อร่วมชมพิธีสวนสนามเพื่อฉลองการครบรอบ 70 ปีแห่งการชัยชนะสงครามโลกครั้งที่ 2 ในวันที่ 3 กันยายน 2558 โดยมี พ.อ. นพปฎล กุลจรรยาวิวัฒน์ ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร/ทหารบก พ.อ. เอื้อชาติ หนุนภักดี รองผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร/ทหารบก น.อ. ไพศาล ชะโนภาษ ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ น.อ. สุระ ไชโย ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต ฯ เข้าร่วมด้วย

ก่อนรับประทานอาหาร เอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวต้อนรับ และกล่าวถึงภาพรวมของความสัมพันธ์ไทย-จีน ซึ่งพัฒนาเชิงบวกในทุกมิติ เห็นได้จากการแลกเปลี่ยนการเยือนในทุกระดับระหว่างกันอย่างต่อเนื่อง ซึ่งช่วยเสริมสร้างมิตรภาพและนำไปสู่การพัฒนาความร่วมมือระหว่างกันในมิติต่าง ๆ

ระหว่างรับประทานอาหารกลางวัน เอกอัครราชทูต ฯ ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคณะอย่างกว้างขวาง ซึ่งการเยือนของคณะครั้งนี้ จะช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างสองประเทศมากยิ่งขึ้นโดยในวันที่ 3 กันยายน 2558 กองเกียรติยศ 3 เหล่าทัพจีนจะสวนสนามเพื่อฉลองการครบรอบ 70 ปีแห่งการชัยชนะสงครามต่อต้านการรุกรานของญี่ปุ่น ณ จัตุรัสเทียนอันเหมิน การสวนสนามครั้งนี้จะแสดงระบบยุทโธปกรณ์ของเหล่าทัพต่างๆ แสดงให้เห็นถึงแสนยานุภาพทางทหารและความสำเร็จด้านการสร้างระบบยุทโธปกรณ์ของจีนที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย โดยขบวนสวนสนามประกอบไปด้วยกำลังพล 12,000 นาย รถถังและขีปนาวุธจำนวนมาก รวมทั้งเครื่องบินที่บินผาดแผลงเหนือน่านฟ้ากว่า 200 ลำ

SHARE