เอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง พบหารือกับ Executive President of China – ASEAN Business Council ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต

เอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง พบหารือกับ Executive President of China – ASEAN Business Council ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 เวลา 10.00 น. นายธีรกุล นิยม เอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง พบหารือกับ นาย Xu Ningning Executive President of China – ASEAN Business Council ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต โดยมีนาง Jennifer Liu, Director นาง Ricky Wang, Project Manager และเจ้าหน้าที่สถาน   เอกอัครราชทูต ฯ เข้าร่วมด้วย               

        นาย Xu Ningning กล่าวแนะนำ China – ASEAN Business Council (CABC) ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2554 โดยนาย Xu Ningning เป็นประธาน CABC มาโดยตลอด ทั้งนี้ CABC เป็น 1 ใน 5 องค์กรของจีนที่มีความร่วมมือทางธุรกิจกับประเทศอาเซียน โดยมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างจีนและอาเซียน นอกจากนี้ นาย Xu Ningning ได้กล่าวถึงผลการเดินทางเยือนประเทศไทย ในฐานะวิทยากร รวมถึงการพบปะหารือและศึกษาดูงานกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนของไทย

        เอกอัครราชทูต ฯ กล่าวชื่นชมบทบาทของ นาย Xu Ningning และ CABC ที่มีต่อการส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างจีนกับอาเซียน รวมทั้งประเทศไทย และพร้อมให้ความร่วมมือกับ CABC ในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ จึงควรมีการหารือและประสานระหว่างกันที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้น อนึ่ง นาย Xu Ningning เรียนเชิญเอกอัครราชทูต ฯ เข้าร่วมงาน International Seminar on 21st Century Maritimes Silk Road และงาน 2015 Awards for Chinese Enterprises Entering ASEAN and ASEAN Enterprises Entering China ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 21 ธันวาคม 2558 และเดือนมกราคม 2559 ตามลำดับ และการจัดกิจกรรมร่วมระหว่าง สอท. กับ CABC ในช่วงที่ไทยเป็นประธาน ASEAN Committee in Beijing อีกด้วย

SHARE

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่งจัดพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕