เอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง เป็นประธานจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ (Bike for Dad)

เอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง เป็นประธานจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ (Bike for Dad)

          

          เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2558 นายธีรกุล นิยม เอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดงาน ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ (ปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad) ณ ริมทะเสสาบเตียนฉือ นครคุนหมิง โดยมีสถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง เป็นหน่วยงานหลัก ร่วมกับ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง และสถานกงสุลใหญ่ในจีนจัดงานดังกล่าวขึ้น มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 160 คน ได้แก่ เอกอัครราชทูต ฯ กงสุลใหญ่ในจีน ข้าราชการและเจ้าหน้าที่  สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ หัวหน้าสำนักงานประเทศไทยประจำสาธารณรัฐประชาชนจีน และหน่วยงานภาคเอกชนไทย ตลอดจนชุมชนชาวไทย นักเรียนนักศึกษาไทย และชาวจีนซึ่งเป็นสมาชิกชมรมจักรยาน นครคุนหมิง            กิจกรรมดังกล่าว เริ่มด้วย เวลา 14.30 น. เอกอัครราชทูต ฯ เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ

โรงแรม Holiday Inn Kunming City Center นครคุนหมิง

            หลังจากนั้น เวลา 16.00 น. เอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่งและกงสุลใหญ่ในจีน นำพสกนิกรร่วมกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad ปั่นจักรยานตามแนวทะเลสาบเตียนฉือ ซึ่งมีฉากหลังเป็นภูเขาตะวันตก รวมระยะทาง 4 กิโลเมตร

 

            การจัดกิจกรรมสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ผู้ร่วมงานทุกคนต่างรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเคารพและเทิดทูนต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ทั้งนี้

ยังเป็นโอกาสที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของคนไทยในต่างประเทศ โดยเฉพาะในประเทศจีน ซึ่งเป็นการรวมตัวของประชาชนชาวไทยจากหลากหลายมณฑลทั่วประเทศ

SHARE

พระราชกรณียกิจ เพื่อให้สถาบันการศึกษา โรงเรียน และหน่วยงานต่าง ๆ สามารถดาวน์โหลดไปใช้ ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

งานสงกรานต์ ณ กรุงปักกิ่ง ประจำปี 2567 เฉลิมฉลองในโอกาสที่ประเพณีสงกรานต์ได้รับการขึ้นทะเบียน โดยองค์กร UNESCO เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ